Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.

Milieu en duurzaamheid 19 jun. 2024 09:02

Samen energie besparen in Ter Aar

Alle woningeigenaren in Ter Aar ontvangen binnenkort een kaart in de bus van Jan Dirven en Geert Martens. De kaart is een uitnodiging voor een enquête over het verduurzamen van uw huis. U kunt in de enquête uw wensen en behoeften aangeven.

Milieu en duurzaamheid 4 jun. 2024 10:34

22 juni: Duurzaamheidsdag Woerdense Verlaat

Dorpsraad Woerdense Verlaat organiseert op zaterdag 22 juni een duurzaamheidsmarkt in en rondom gebouw Beatrix (Leeuwerikstraat 2).

Milieu en duurzaamheid 26 mrt. 2024 08:13

Inwoners kunnen reageren op beleidskader zonne-energie

Gemeente Nieuwkoop werkt aan de opwek van duurzame energie. In de regio zijn hierover afspraken gemaakt in de Regionale Energie Strategie (RES). Nieuwkoop zet in op zonne-energie. Voor (middel)grote windturbines zijn vooralsnog geen mogelijkheden. Dat komt door hoogtebeperkingen vanuit Schiphol en bescherming van de natuurgebieden. Voor de opwek zijn naast zonnepanelen op (grote) daken ook zonnepanelen in veldopstelling nodig. Om daar regie op te houden, heeft de gemeente een beleidskader zonne-energie opgesteld. Het concept beleidskader is klaar en inwoners en andere belanghebbenden mogen daar nu op reageren.

Milieu en duurzaamheid 15 jan. 2024 13:09

Energie slimmer gebruiken

De coöperatie is opgericht om “duurzame initiatieven te ontwikkelen of te versnellen door inwoners en bedrijven te verbinden en ontzorgen”. Die doelstelling geeft genoeg ruimte om collectieve zonnedaken te ontwikkelen – een opstap voor veel energiecoöperaties – maar ook om verder te kijken dan opwek. Dat doen ze dan ook: GC Nieuwkoop nam eerder het initiatief voor zes zogenoemde sectortafels rond o.a. landbouw, glastuinbouw, natuur, industrie.

Milieu en duurzaamheid 12 jan. 2024 08:48

Een actief jaar voor onze energiecoaches

Het afgelopen jaar hebben 10 energiecoaches hun basisopleiding voltooid. Er zijn nu 24 energiecoaches actief in onze gemeente.

Milieu en duurzaamheid 24 nov. 2023 13:22

Bewoners van Woningstichting Nieuwkoop krijgen zonnepanelen

Woningstichting Nieuwkoop heeft na zorgvuldige afweging besloten om zich aan te sluiten bij de Stichting Wocozon. Alle bewoners die belangstelling hebben voor zonnepanelen op het dak van hun woning, worden begin volgend jaar benaderd met een voorstel op maat. Na goedkeuring van de bewoners zal de uitvoering zo spoedig mogelijk starten.

Milieu en duurzaamheid 30 okt. 2023 17:33

Hockeyclub Nieuwkoop zet duurzaamheid voorop met nieuwe warmtepomp

Er staan ingrijpende plannen op de agenda van de Nieuwkoopse Hockeyclub. Na voorafgaande jaren van verduurzaming komt in 2024 de kers op de taart: een lucht-waterwarmtepomp. ‘Het financiële plaatje is nog niet rond, maar met de steun vanuit het Rabo Impactfonds zetten we een flinke stap.’

Milieu en duurzaamheid 4 sep. 2023 21:24

Succesvolle eerste zaterdag van de Nationale Tuin & Klimaat Route

Op zaterdag 2 september vond de eerste dag van de Nationale Tuin & Klimaat Route plaats. Meer dan 60 enthousiaste tuineigenaren door heel Nederland openden hun klimaatvriendelijke tuin voor bezoekers. In de gemeente Nieuwkoop stelden twee tuineigenaren hun tuin open tijdens de eerste dag van de Tuin & Klimaat Route.

Milieu en duurzaamheid 1 jun. 2023 09:42

Herenboerderij aan den Drecht - Leimuiden zoekt extra monden

“Een herenboer is eigenaar, ondernemer, producent en consument van z’n eigen boerderij. We hebben nu 249 leden, die groente (en vlees) afnemen voor zo’n 483 monden, maar we produceren genoeg voor 520 personen, dus er kunnen er nog ’n paar bij!” zegt Martin Robertz, lid van de coöperatie sinds de start.

Milieu en duurzaamheid 20 mrt. 2023 14:35

Dorpsraad schoont Langeraarse Plassen

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het bederft uitzicht op de natuur in en op het water. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Advertorial Milieu en duurzaamheid 18 jan. 2023 16:10

TechNiChallenge daagt kinderen uit om Nederland te redden van de klimaatverandering

Hoe ver staat jouw huis onder water als de dijken nu breken? En hoe ver als de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgt? Het zijn best confronterende vragen die leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de TechNiChallenge in TechniekHuis Nieuwkoop voorgeschoteld krijgen. 

Milieu en duurzaamheid 17 jan. 2023 12:41

Ga voor groen met de subsidie Groene Daken

De gemeente Nieuwkoop gaat, met de nieuwe subsidie Groene Daken, bijdragen aan de kosten voor het aanleggen van een groen dak.  

Advertorial Milieu en duurzaamheid 13 jan. 2023 13:09

Duurzaam in 2023 met de bieb

Wil jij in 2023 ook duurzamer gaan leven? Kom dan inspiratie opdoen bij de Bibliotheek in Nieuwkoop en Ter Aar. Iedere maand is er voor jong en oud een gratis ‘groene’ activiteit!

Advertorial Milieu en duurzaamheid 24 okt. 2022 10:13

Groen aan de slag bij Bibliotheken Nieuwkoop en Ter Aar

Wil jij op een leuke en toegankelijke manier een duurzamer en groener leven verkennen? Kom dan naar de Bibliotheek in Nieuwkoop en Ter Aar – iedere maand is er voor jong en oud een gratis ‘groene’ activiteit.

Milieu en duurzaamheid 31 aug. 2022 13:03

Wil jij ook energie besparen?

“Daar kunnen onze energiecoaches bij helpen; zij geven gratis persoonlijk advies!” zegt Geert Martens, coördinator van de energiecoaches. En daarvan maakten inmiddels al 100 gezinnen in Nieuwkoop gebruik. Aan de keukentafel met de woning-eigenaren of -huurders adviseren de coaches kleine (gedragsaanpassingen, energiebesparende producten en - gadgets) en grotere (isolatie, HR++ of triple-glas, zonnepanelen of warmtepompen) maatregelen.

Advertorial Milieu en duurzaamheid 30 aug. 2022 15:30

Duurzame activiteiten in Bibliotheek Nieuwkoop en Ter Aar

Benieuwd hoe jij je leven en omgeving kan verduurzamen? Vanaf september organiseert Bibliotheek Rijn en Venen in samenwerking met regionale partners duurzame activiteiten in Nieuwkoop en Ter Aar. Iedere maand kan jong en oud ook hier ontdekken hoe je op een leuke en toegankelijke manier ‘groener’ kunt leven.

Milieu en duurzaamheid 30 jun. 2022 12:51

Krachtvoer voor de bodem

Bij het parkje aan het eind van de Poldermolen, Nieuw Amstel West in Nieuwveen ligt een 'wit ding' in het weiland. Maar wat is dat? 

Milieu en duurzaamheid 30 mei 2022 09:33

Achtste postcoderoosproject bij Comforta Nieuwkoop van start

Temidden van diverse andere bedrijfsgebouwen op bedrijventerrein de Olm, (oa. Omefa, Vakgarage vd Laan, Kuijf) die al zijn voorzien van zonnepanelen van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN), staat ook het pand van Comforta Nieuwkoop BV.

Milieu en duurzaamheid 27 mei 2022 13:35

Elektrisch baggeren weer van start in de Langeraarse Plassen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is weer begonnen met het baggeren van de Langeraarse Plassen om te zorgen dat de diversiteit in de plassen toeneemt. Dit doen ze door middel van een baggerdepot.

Milieu en duurzaamheid 19 mei 2022 15:08

Aanvragen éénmalige energietoeslag mogelijk

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten worden betaald. Is uw inkomen bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan ontving u tussen half april en half mei de energietoeslag al automatisch op uw rekening.

Milieu en duurzaamheid 8 apr. 2022 12:07

Droom jij van een sfeervolle achtertuin? Schrijf je in en win!

Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen een tuinmetamorfose door Lodewijk Hoekstra winnen. Niet alleen de winnaar, maar ook de straat profiteert en vergroent mee! Hoekstra is bekend van zijn tv-programma ‘Lodewijks Groene Geluk’. Omdat groene en klimaatbestendige tuinen steeds belangrijker zijn, geeft de gemeente Nieuwkoop in samenwerking met het programma de tuinmetamorfose weg.