Rabobank

TechNiChallenge daagt kinderen uit om Nederland te redden van de klimaatverandering

Hoe ver staat jouw huis onder water als de dijken nu breken? En hoe ver als de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgt? Het zijn best confronterende vragen die leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de TechNiChallenge in TechniekHuis Nieuwkoop voorgeschoteld krijgen. 

Gelukkig geeft de challenge – die wordt gesteund door het Rabo Impactfonds – ook antwoorden. Antwoorden die het tij kunnen helpen keren.

De opdracht is duidelijk bij de start van de TechNiChallenge: ‘Red Nederland!’ staat er in grote letters. De challenge is opgezet in een vorm die doet denken aan een escaperoom. Leerlingen gaan in tweetallen langs negentien stations om opdrachten uit te voeren of puzzels op te lossen. Allemaal gaan ze over vraagstukken en technische oplossingen rondom klimaatverandering en milieu, zoals CO2-reductie, geothermie, zon- en windenergie, minder energiegebruik, afvalscheiding en -recycling. Voor elke goed uitgevoerde opdracht krijgen de leerlingen punten. Aan het eind van de challenge worden alle punten bij elkaar opgeteld. De score bepaalt of de leerlingen voldoende hebben gedaan om Nederland daadwerkelijk te redden.

Bewustwording

De TechNiChallenge is een succes, vertelt Rob Spaans, voorzitter van TechniekHuis Nieuwkoop. "In de afgelopen twee jaar hebben we in totaal zo’n 1.500 kinderen ontvangen. Al die leerlingen hebben bij ons een hartstikke leuke ochtend of middag gehad, waarin ze uitgebreid kennismaakten met allerlei aspecten van klimaatverandering en technieken om die tegen te gaan. Op een manier die ze bijblijft. Hopelijk draagt die bewustwording eraan bij dat zij – en ook hun ouders – hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door hun afval goed te scheiden en minder energie te gebruiken."

Beroepen van de toekomst

Spaans hoopt dat het aantal leerlingen dat meedoet aan de TechNiChallenge volgend jaar verdubbelt. En niet alleen vanwege de bewustwording. "Om klimaatverandering tegen te gaan, moet er ontzettend veel gebeuren. Wie gaat dat doen? Wie gaat voor de energietransitie al die zonne- en windenergie-installaties bouwen en onderhouden? Wij zien dat er op basisscholen nog niet echt aandacht is voor die technieken van de toekomst. Wij willen laten zien dat er hele mooie beroepen in te vinden zijn, hoe je daarmee kunt bijdragen aan de energietransitie en dat je er ook nog eens een goede boterham mee kunt verdienen. En misschien dat deze kinderen dan voor een toekomst in de techniek gaan."

Financiële uitdaging

Spaans is blij met de donatie van Rabo Impactfonds voor de TechNiChallenge. "Elk jaar is het weer een uitdaging om alles financieel rond te krijgen. We werken weliswaar alleen met vrijwilligers, maar dan heb je nog altijd de huisvesting en alles wat daarbij komt kijken. Dat kost allemaal geld. De donatie is daarom buitengewoon welkom."

Over het Rabo Impactfonds

Als coöperatieve bank investeert Rabobank een deel van de winst in maatschappelijke en / of innovatieve projecten van verenigingen, stichtingen en organisaties uit de omgeving. Bij voorkeur projecten die grote maatschappelijke impact hebben en aansluiten bij thema’s die Rabobank ondersteunt: Financieel Gezond leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en initiatieven die bijdragen aan de Energietransitie. TechniekHuis Nieuwkoop ontvangt vanuit het Rabo Impactfonds €10.000. 

Meer informatie over het Rabo Impactfonds of een aanvraag indienen? Kijk op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/groene-hart-noord/onze-cooperatieve-bijdrage.


Meer nieuws

Advertorial Sport vandaag 15:45

NeuroFitGym

Dat ProMove, bewegen & gezondheid diverse beweegactiviteiten zoals de FysioSport, Pilates en wandelgroepen aanbiedt is bij velen bekend. Maar ook de NeuroFitGym valt onder het beweegaanbod van ProMove.

Gemeente gisteren 12:50

Veel reacties op enquête flexwoningen

In december heeft de gemeente een enquête uitgezet om de behoefte aan flexwoningen onder de inwoners te onderzoeken. Ruim 400 inwoners hebben gereageerd. Meer dan de helft gaf aan zelf interesse te hebben in een flexwoning of iemand te kennen die interesse heeft.     

Advertorial Overige 30 jan. 2023 13:35

Hendrik Groen komt voor de laatste keer naar het theater

In 2020 verscheen een nieuw boek: ‘Het laatste geheime dagboek van Hendrik Groen, 90 jaar’. En een nieuw boek betekent een nieuw toneelstuk waarin Beau Schneider voor de derde keer in de huid kruipt van lievelingsbejaarde Hendrik Groen. Op 18 februari is de voorstelling ‘Opgewekt naar de eindstreep’, waarin dementie een grote rol speelt, te zien in Theater Castellum.

Wonen en bouwen 27 jan. 2023 15:25

Positieve reacties op ontwerp Weteringplein

Op de goed bezochte inloopavond over het ontwerp van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte van het Weteringplein in Nieuwveen op 25 januari waren veel positieve reacties te horen: ‘Het is mooi om te zien dat er echt gewerkt is met onze ideeën’, en ‘Het zijn mooie gebouwen, passend bij het dorpse karakter van Nieuwveen’.