Rabobank

TechNiChallenge daagt kinderen uit om Nederland te redden van de klimaatverandering

Hoe ver staat jouw huis onder water als de dijken nu breken? En hoe ver als de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgt? Het zijn best confronterende vragen die leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de TechNiChallenge in TechniekHuis Nieuwkoop voorgeschoteld krijgen. 

Gelukkig geeft de challenge – die wordt gesteund door het Rabo Impactfonds – ook antwoorden. Antwoorden die het tij kunnen helpen keren.

De opdracht is duidelijk bij de start van de TechNiChallenge: ‘Red Nederland!’ staat er in grote letters. De challenge is opgezet in een vorm die doet denken aan een escaperoom. Leerlingen gaan in tweetallen langs negentien stations om opdrachten uit te voeren of puzzels op te lossen. Allemaal gaan ze over vraagstukken en technische oplossingen rondom klimaatverandering en milieu, zoals CO2-reductie, geothermie, zon- en windenergie, minder energiegebruik, afvalscheiding en -recycling. Voor elke goed uitgevoerde opdracht krijgen de leerlingen punten. Aan het eind van de challenge worden alle punten bij elkaar opgeteld. De score bepaalt of de leerlingen voldoende hebben gedaan om Nederland daadwerkelijk te redden.

Bewustwording

De TechNiChallenge is een succes, vertelt Rob Spaans, voorzitter van TechniekHuis Nieuwkoop. "In de afgelopen twee jaar hebben we in totaal zo’n 1.500 kinderen ontvangen. Al die leerlingen hebben bij ons een hartstikke leuke ochtend of middag gehad, waarin ze uitgebreid kennismaakten met allerlei aspecten van klimaatverandering en technieken om die tegen te gaan. Op een manier die ze bijblijft. Hopelijk draagt die bewustwording eraan bij dat zij – en ook hun ouders – hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door hun afval goed te scheiden en minder energie te gebruiken."

Beroepen van de toekomst

Spaans hoopt dat het aantal leerlingen dat meedoet aan de TechNiChallenge volgend jaar verdubbelt. En niet alleen vanwege de bewustwording. "Om klimaatverandering tegen te gaan, moet er ontzettend veel gebeuren. Wie gaat dat doen? Wie gaat voor de energietransitie al die zonne- en windenergie-installaties bouwen en onderhouden? Wij zien dat er op basisscholen nog niet echt aandacht is voor die technieken van de toekomst. Wij willen laten zien dat er hele mooie beroepen in te vinden zijn, hoe je daarmee kunt bijdragen aan de energietransitie en dat je er ook nog eens een goede boterham mee kunt verdienen. En misschien dat deze kinderen dan voor een toekomst in de techniek gaan."

Financiële uitdaging

Spaans is blij met de donatie van Rabo Impactfonds voor de TechNiChallenge. "Elk jaar is het weer een uitdaging om alles financieel rond te krijgen. We werken weliswaar alleen met vrijwilligers, maar dan heb je nog altijd de huisvesting en alles wat daarbij komt kijken. Dat kost allemaal geld. De donatie is daarom buitengewoon welkom."

Over het Rabo Impactfonds

Als coöperatieve bank investeert Rabobank een deel van de winst in maatschappelijke en / of innovatieve projecten van verenigingen, stichtingen en organisaties uit de omgeving. Bij voorkeur projecten die grote maatschappelijke impact hebben en aansluiten bij thema’s die Rabobank ondersteunt: Financieel Gezond leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en initiatieven die bijdragen aan de Energietransitie. TechniekHuis Nieuwkoop ontvangt vanuit het Rabo Impactfonds €10.000. 

Meer informatie over het Rabo Impactfonds of een aanvraag indienen? Kijk op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/groene-hart-noord/onze-cooperatieve-bijdrage.


Meer nieuws

Sport gisteren 13:32

Nieuwkoop - FC Oudewater; de analyses achteraf

Vooraf gezien was het duel tussen Nieuwkoop en FC Oudewater een belangrijke in de strijd om weg te blijven van de promotie-/degradatieplaatsen. Onze verslaggever Adrie van Lith sprak na afloop van deze wedstrijd met beide trainers...

Pareltjes uit onze samenleving gisteren 11:43

Pareltjes uit onze samenleving: Leo Kooyman

In de serie “pareltjes uit onze samenleving” geven wij aandacht aan bijzondere mensen, die veel voor de Nieuwkoopse gemeenschap betekenen. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen, clubs, stichtingen en genootschappen niet bestaan. Vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben en gelukkig zijn er vele mensen, die zich in hun vrije tijd willen inzetten voor een ander. Zodra onze redacteur Theo Leliveld vindt dat er iemand meer in de schijnwerpers moet worden gezet plaatst de eindredactie het bijbehorende artikel. Deze keer: Leo Kooyman, oud voorzitter VON Nieuwkoop.