Archieffoto

Ga voor groen met de subsidie Groene Daken

De gemeente Nieuwkoop gaat, met de nieuwe subsidie Groene Daken, bijdragen aan de kosten voor het aanleggen van een groen dak.  

“Naar voorbeeld van de omliggende gemeenten hebben we deze subsidie ingesteld. Naast alle maatregelen om energie te besparen, zetten we ook in op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Groene daken slaan regenwater op en bieden een leefomgeving voor insecten. Met deze subsidie ondersteunen we inwoners en ondernemers die hier stappen in willen zetten”, licht wethouder Tom de Kleer toe. 

Inwoners en vereniging van eigenaren (VvE’s) kunnen na het aanleggen van een groen dak tot maximaal € 500 terugkrijgen en bij bedrijven is dit tot maximaal € 5.000. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2024 of tot het subsidiebedrag van € 50.000 op is. 

Een groen dak levert voordelen op: 

  • Een huis of schuur wordt minder warm in de zomer en minder koud in de winter. 
  • Dak gaat langer mee omdat het beter beschermd is tegen extreme weersomstandigheden. 
  • De planten op een groen dak slaan regenwater op; dit belast het riool minder bij (heftige) regenbuien. 
  • Het is een fijne plek voor allerlei nuttige insecten, zoals vlinders en bijen. 
  • Het zorgt voor een schonere lucht. 

Subsidie aanvragen 

De subsidie kent een aantal voorwaarden, zoals dat het pand binnen de grenzen van de gemeente Nieuwkoop ligt. Alle voorwaarden staan op de website. Hier staat ook het aanvraagformulier 


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.