Gemeente Nieuwkoop

Lintjesregen in Nieuwkoop met bijzonder hoge onderscheiding

In aanloop naar Koningsdag heeft vrijdag de welbekende lintjesregen plaatsgevonden. Tien inwoners van de gemeente Nieuwkoop zijn onderscheiden. Hierbij is één Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een onderscheiding die jaarlijks aan gemiddeld maar zo'n tien Nederlanders wordt uitgereikt.

Nieuwkoop

Meneer T.G. (Theo) Agterof

Op zijn 56e jaar verkocht Theo Agterof zijn installatiebedrijf. Sinds die tijd is hij fulltime vrijwilliger/bestuurslid bij veel verschillende organisaties.

In de projecten ‘Slootkunst, Nieuwkoop maakt het al 750 jaar’ en #Toekomststoel was meneer Agterof kartrekker. Door zijn contact met het Techniekhuis bedacht hij het project TechNiChallenge. Complete klassen gaan in groepjes van twee door leerstations die over energietransitie, recycling en lifestyle gaan. Bij het ontwerp en de bouw van alle stations en bijbehorende installaties was hij zelf leider en uitvoerder.

In zijn rol als bestuurslid van Technet Amstel&Venen helpt hij al vele jaren de Techniek3daagse mee organiseren. Ook is hij vaak jurylid bij techniekwedstrijden die Technet uitschrijft.

Meneer heeft het voortouw genomen bij het organiseren van de Haagse School Dag op de eerste zaterdag van september. Mede door zijn inzet is er voor de tuin van de Martinuskerk in Noorden een levensgrote Kerststal gerealiseerd.

In 2022 organiseerde hij ‘Open Bedrijvendag De Olm’. Hij wist meer dan veertig ondernemers te enthousiasmeren en motiveren om een bijdrage aan deze dag te leveren. In 2024 organiseert hij wederom een Open Bedrijvendag.

Door toedoen van onder andere meneer Agterof is, met eigen financiering, een plan bedacht voor het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen op het Land van Koppen. De gemeente was op dat moment (2011) terughoudend, maar door vasthoudendheid van meneer Agterof en anderen is het plan uiteindelijk gerealiseerd in dorpskern Noorden. De Dorpsraad is er trots op. Inmiddels zit het project in de derde fase. Meneer Agterof is betrokken als lid van de werkgroep die zich bezighoudt met de toekomst van Noorden voor wat betreft de kerk, het plein/centrum en de parkeerproblemen. 

Mevrouw M.C.M. (Marjolein) Pieterse-de Weijer

Marjolein Pieterse-de Weijer was tot haar pensionering in 2019 werkzaam als intern begeleider bij de Maranathaschool in Nieuwkoop. Ook is zij actief vrijwilliger. 

Vanaf 1973 is zij vrijwilliger bij en secretaris van Scouting Nieuwkoop (tachtig leden). Zij was groepsleider bij de kabouters en begeleider tijdens het jaarlijkse scoutingkamp. In 2009 pakte mevrouw Pieterse-de Weijer secretariaatswerkzaamheden op voor de scouting. De werkzaamheden bestaan onder andere uit deelname aan de maandelijkse vergadering en het maken van de notulen.

Van 1986 tot 1997 was zij medeorganisator van de avondwandelvierdaagse in Nieuwkoop.  

Mevrouw Pieterse-de Weijer kon niet aanwezig zijn bij de Lintjesregen van gemeente Nieuwkoop. Daarom belde burgemeester Robbert-Jan van Duijn haar ’s morgens. De onderscheiding krijgt zij 13 mei opgespeld.

 Zevenhoven

Meneer A.S. (Bert) Hoving

Al ruim 26 jaar is Bert Hoving een vaste waarde in het dak- en thuislozencircuit van Amsterdam. Met een kop soep, brood en koffie probeert hij contacten te leggen met deze schuwe doelgroep die reguliere zorg mijdt. De dak- en thuislozen komen uit binnen- en buitenland en slapen vaak onder een brug of in het park. Door zijn werk heeft hij goed contact met de wijkagent, de GGD (bemoeizorg) en de gemeente Amsterdam. Meneer Hoving staat bekend als een prettig persoon die makkelijk contact maakt met de doelgroep en vertrouwen wint waardoor hij ze verder kan helpen.

Sinds drie jaar is hij bestuurslid van Stichting Amstelland Anders. Een snelgroeiend ondernemersnetwerk dat zijn unieke diensten en producten en talenten beschikbaar stelt aan mensen in de samenleving die dit keihard nodig hebben. Zijn betrokkenheid en commitment maken hem een gewaardeerd collega.

Sinds twee jaar is meneer Hoving directeur van stichting Kinderhulp Afrika, een vrijwilligersproject in Oeganda. Hij zorgt voor algemene leiding en aansturing van de bedrijfsvoering in Nederland. Hij is actief met sponsoring en fondsenwerving om activiteiten in Oeganda te ontplooien.

Meneer E. (Evert) van ’t Wout

Al meer dan veertig jaar is Evert van ’t Wout actief voor de stichting Jumbo Run in Nederland en België. Hij rijdt mensen met een beperking rond met zijn eigen motor met zijspan. Dit deed hij ook zeven jaar in Engeland. Meneer reed vorig jaar op 18 juni zijn 50ste Jumbo Run.

Voor de EHBO is meneer Van ’t Wout ook al meer dan veertig jaar actief. Hij volgt zeven avonden per jaar lessen om zijn diploma te behouden. Zes keer per jaar, zeven jaar lang deed hij postwerk: als gediplomeerde EHBO-er bij tentfeesten, de Avondvierdaagse en diverse sportactiviteiten waar hij, als dit nodig was, hulp verleende. Na zijn pensioen gaf meneer acht jaar lang EHBO-les aan groep 8 op basisschool De Zevenhof en de Johannes de Doperschool in Zevenhoven.

Mede dankzij de inzet en jarenlang lobbywerk van meneer Van ‘t Wout is een sponsor gevonden voor de aanschaf van een AED voor de EHBO-vereniging. Hij redde zelfs het leven van dominee De Haan toen deze een aneurysma kreeg. 

Meneer Van ’t Wout is al dertig jaar actief als vrijwilliger voor de kerk van de Protestantse Gemeente van Zevenhoven. Hij deed en doet allerlei klussen, reparaties en veel activiteiten om geld in te zamelen voor de kerk. In en om de kerk, de pastorie en tuin van de kerk deed hij allerhande klussen.

Ook was hij de drijvende kracht achter de dorps/-rommelmarkt in Zevenhoven. Twintig jaar lang zette hij zich hiervoor in. De rommelmarkt is uitgegroeid tot een wekelijkse kringloop waar hij nog steeds actief is. Verder regelt hij de verkoop via internet, haalt interieurs leeg voor de rommelmarkt, haalt spullen op, sorteert en repareert. 

Daarnaast is meneer Van ‘t Wout mantelzorger voor zijn buren. Hij ondersteunt anderen gedurende jaren wanneer zij ziek zijn en zet zich in voor cliënten van Ipse De Bruggen.

Mevrouw M.G. (Marjan) Bos-van der Klei

Marjan Bos-van der Klei geeft al meer dan veertig jaar in Zevenhoven belangeloos les in bewegen voor ouderen (MBvO) en valpreventie, onder het motto ‘preventieve gezondheid door bewegen’.

Ze zat een aantal jaren in het bestuur van de plaatselijke Kruisvereniging. En maakte jaren deel uit van de raadscommissie Welzijn & Gezondheid van de politieke partij Gemeente Belangen Zevenhoven (GBZ). Al meer dan 35 jaar maakt zij deel uit van het Senioren Platform in Zevenhoven, Liemeer en vervolgens Nieuwkoop.

Sinds de jaren 70 is mevrouw Bos-van der Klei actief in werkgroepen met betrekking tot ontwikkeling van het vak ‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Ze is al 25 jaar lid van VML Nederland (Vakvereniging van MBvO-Lesgevers). De laatste zes jaar zit zij in het landelijk bestuur. Een bestuur van vrijwilligers dat de organisatie nieuw leven heeft ingeblazen, onder andere door het in 2023 vervaardigen van een officieel geregistreerde Interventie MBvO.

Mevrouw Bos-van der Kleij bezorgt al twintig jaar maaltijden voor Tafeltje Dekje. Ze maakte deel uit van het bestuur van de WMO, de huidige Adviesgroep Sociaal Domein en was voorzitter van dit orgaan. In 2018 was zij één van de initiatiefnemers om te komen tot de oprichting van Dorpsraad Zevenhoven. 

Nieuwveen

Mevrouw M.J.G. (Riet) Spekman-Burgmeijer

Riet Spekman-Burgmeijer is al ruim 38 jaar gastvrouw bij vogelvereniging ’t Sijsje zoals bij de jaarlijkse vogeltentoonstelling, Rad van Avontuur en de maandelijkse bingo.

Ook was zij 32 jaar actief als welpen (hoofd)leidster bij Scouting Abbé Pierre Nieuwveen. Daarnaast was zij bestuurslid van de scouting. Sinds zij stopte als actief leidster kon de scouting nog regelmatig een beroep op haar doen, bijvoorbeeld als kok op zomerkamp.

Mevrouw Spekman-Burgmeijer is een actief lid van de EHBO-vereniging, post regelmatig op verschillende evenementen zoals bij voetbaltoernooien van SV Nicolaas Boys, tentfeesten, Zevenhoven on Wheels, Kom in de kas, Dorpsstraatfeest, avondwandelvierdaagse, Rabobank fietstocht, Bloklandfeest en Koningsdag.

Mevrouw zet zich vanaf 1999 als vrijwilliger in voor de parochie H. Clara en de parochiekern Nieuwveen in het bijzonder. Zij is lector tijdens vieringen en coördinator wijkcontactpersonen, lid van diverse werkgroepen zoals de Torenactie,  Kerstwandeling, Dauwtrappen en Hemelvaartsdagviering, Dorpsstraatfeest in Nieuwveen, FederaCtie, gastvrije kerk en zij is lid namens Nieuwveen in de Regenboog Federatie, een samenwerking van de RK-kerken binnen de Gemeente Nieuwkoop en Aarlanderveen.

Vanaf oktober 2002 is zij bestuurslid van het parochiebestuur, vanaf medio 2003 als secretaris tot aan de fusie van de Parochie Heilige Clara per 1 april 2011. Na de fusie nam zij aansluitend de functie van secretaris van Beheercommissie Parochiekern op zich.

Tot slot is mevrouw lid van de Pastoraatsgroep Nieuwveen-Zevenhoven.

Mevrouw J.C.M. (Annet) Hoogenboom-van Tol (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) 

Annet Hoogenboom-van Tol is tien jaar actief binnen het bestuur van district Zuid-Holland van de Koninklijke Metaalunie. Vanaf 2014 was zij voorzitter en lid van de Raad van Bestuur Metaalunie Landelijk, in 2023 nam zij afscheid. Zij maakt zich sterk voor ondernemers en medewerkers en voor het behoud en het verbeteren van techniekonderwijs in de regio Zuid-Holland op mbo- en vmbo-niveau. Mevrouw Hoogenboom-van Tol maakt al jaren deel uit van het dagelijks bestuur en neemt deel aan de stuurgroep voor het Masterplan. Zij is een belangrijke schakel in de verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs.

Mevrouw is betrokken bij Sterk Techniek Onderwijs in de regio Rijnland en gesprekspartner in de regio. Zij behoedt voor miscommunicatie en zorgt ervoor dat het onderwijs op de hoogte blijft van de technologische ontwikkelingen.

Ook is zij al meer dan vijftig jaar lid van kerkkoor Canta Libre van de Nicolaaskerk waarvan de laatste tien jaar in het bestuur als penningmeester. Ook bereidt zij de vieringen voor, maakt de liturgie en is contactpersoon voor het pastoraal team. Sinds 1989 zit zij in de werkgroep Kindje Wiegen en Kinderwoorddienst en in de jubileumcommissie van ‘Nicolaaskerk 125 jaar’.

Sinds 2022 is zij penningmeester van EHBO Nieuwveen en bezoekt trouw de oefenavonden. Zij wordt ook ingezet bij evenementen en LOTUS-oefeningen.

 Ter Aar

Meneer mr. W. (Wim) Schildwacht

Wim Schildwacht is al twintig jaar vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Heilige Adrianusparochie. Hij heeft twee keer een belangrijke bijdrage geleverd aan het komen tot een grotere samenwerking (fusie). Momenteel is hij betrokken bij een project die belangrijke vragen over de toekomst van de parochie (en de gebouwen) beantwoordt. In totaal is hij al meer dan dertig jaar betrokken bij de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Langeraar en omgeving.

Al vanaf 1980 zat meneer Schildwacht als voorzitter in de medezeggenschapsraad van de toenmalige basisschool Aeresteijn. Deze school is nu opgenomen in het IKC De Poel in Langeraar. Ook was hij er actief in het schoolbestuur. Daarnaast zat hij in de verkeerswerkgroep van de school. Hij was kartrekker bij nieuwe ontwikkelingen en nieuw te ontwikkelen beleid.

Verder werkt hij al sinds 2018 als vrijwillige chauffeur op de Buurt Oproep Bus waarmee hij een grote bijdrage levert aan de sociale mobiliteit van vooral ouderen. Dit vrijwilligerswerk doet hij nog steeds. Ook is het mede door zijn inbreng in de sponsorcommissie gelukt om de aanschaf van een nieuwe bus financieel mogelijk te maken.

Meneer F.J. (Frans) Wijfje

Frans Wijfje is sinds 2012 vrijwilliger bij basisschool De Vosseschans. Hij verricht onder andere klus-, reparatie-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Ook bij de verhuizing naar het IKC was hij heel actief. Er waren maar twee verhuisdagen, hij zorgde dat het IKC op tijd open kon.

Sinds 2021 is hij vrijwilliger bij het IKC De Vaart waar hij nog altijd klus- en schoonmaakwerkzaamheden doet.

Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij de Parochiekern Heilige Nicolaas te Nieuwveen. Hij is lid van de tuingroep waaraan hij sinds 2019 leiding geeft. Hij zorgt voor het onderhoud aan de Nicolaashof, het kerkhof en het waterpeil onder de kerk. Ook regelt hij de planning van werkzaamheden en waarborgt de veiligheid. Voor het kerkbestuur is hij aanspreekpunt bij vragen of onvoorziene zaken. Verder verricht hij klussen en hand-en-spandiensten.  

Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij Kindcentrum De Boomhut in Ter Aar waar hij ook allerlei klussen oppakt.

Hij is sinds 2015 vrijwilliger bij Stichting Koffie & Zo in Ter Aar, een burgerinitiatief om eenzaamheid en isolement van ouderen te voorkomen. Meneer Wijfje maakt de ruimte klaar voor de maandelijkse activiteit en ruimt na afloop op. Ook serveert hij eten en drinken en begeleidt de mindervalide ouderen.

Mevrouw prof. Dr. F.M. (Frances) Brazier (Korteraar) (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)

Frances Brazier is computerwetenschapper en bekend als een van de oprichters van NLnet, de eerste internetprovider in Nederland en een van de eerste in Europa. Zij is sinds 2009 werkzaam als hoogleraar systems engineering foundations aan de Technische Universiteit Delft en richt zich met name op informatica en kunstmatige intelligentie. Zij heeft het voornemen per mei 2024 met emeritaat te gaan. Zij bekleedde en bekleedt diverse bestuursfuncties.

Mevrouw Brazier zag in een vroeg stadium de mogelijkheden tot internet in Nederland. Als medeoprichter van NLnet (als enige vrouw hierbij betrokken) bevorderde zij de IP-connectiviteit vanuit gedrevenheid voor nieuwe technologie, niet vanuit winstoogmerk. Zij stuurde de onderzoeksgroep Intelligent Interactive Distributed Systems aan en onderzocht de impact van nieuwe technologieën, de wijze waarop deze benut worden en de juridische kaders daarbij.

Mevrouw leverde een buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van internetstandaarden en de implementatie van internetprotocollen. Binnen NLnet vervulde zij een visionaire rol waarbij zij het belang van betrouwbare en veilige implementaties van protocollen voor de infrastructuur van het internet onderkende.

Door het oprichten van Stichting NLnet Labs (met de winst van NLnet) droeg zij bij aan het versterken van de internationale internet infrastructuur. Dit deed zij door het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van open source software die gebruikt wordt voor de basis van het hedendaagse internet.

Mevrouw Brazier zocht de samenwerking met andere vakgebieden en zorgde voor nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Met name op het gebied van informatica, kunstmatige intelligentie en recht. Haar onderzoek leidde tot belangrijke doorbraken, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Zij was (mede)ontwerper van het DESIRE agent ontwerp framework (framework for Design and Specification of Interacting Reasoning components) en initiator van het AgentScape agent platform. Toepassingen van agentsystemen waaraan zij heeft gewerkt, zijn terug te vinden in automatische veilingsystemen voor elektriciteitsmarkten, grote online webwinkels als Book Depository (nu Amazon). En in verschillende applicaties die het makkelijker maken om duurzame zon- en windenergie in lokale energiegemeenschappen met elkaar te delen. 

Mevrouw was een van de eerste vrouwelijke hoogleraren informatie en kunstmatige intelligentie in Nederland. Zij zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschappelijke wereld. Gedurende haar voorzitterschap van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren bezocht zij alle Colleges van Bestuur van Nederlandse universiteiten. Hierin verrichtte zij baanbrekend werk. Ook wist zij te realiseren dat het ministerie van OCW het netwerk subsidieerde wat mogelijk maakte om de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren uit te geven. Deze monitor is uitgegroeid tot het belangrijkste instrument dat voor heel Nederland de positie van de vrouw binnen de wetenschap meet en vergelijkt met andere Europese landen.

Bij Delft Women in Science was haar doel om meer vrouwen naar de TU Delft te trekken. En een veilige omgeving te creëren die ervoor zorgt dat deze vrouwen ook aan de universiteit willen blijven werken en een eerlijke kans krijgen om te groeien. 

Mevrouw Brazier begeleidde ruim dertig promovendi en heeft ruim vierhonderd wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Daarnaast ontplooit zij verschillende vrijwillige activiteiten. Zij is lid van een klankbordgroep bij de European Union Aviation Safety Agency, lid van de wetenschappelijke adviesraad bij TNO's Appl.AI en adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lintjesregen 2024 gemeente Nieuwkoop.jpeg


Meer nieuws

Cultuur vandaag 16:08

Programma Kaleidoskoop

Een nieuw seizoen, met nieuwe sterren en oude bekenden. Vorige week konden we melden dat het programma voor het eerste halfjaar rond is. Daar waren we al trots op. We zijn inmiddels al weer twee stappen verder. Het tweede halfjaar is nu ook bijna helemaal gevuld. Maar het allerleukste nieuws is natuurlijk dat onze website is bijgewerkt en dat je vanaf nu al tickets kunt kopen voor het nieuwe seizoen.

Blog Blog vandaag 15:12

Uit het (Groene) hart gegrepen: SUCCES

In de serie “uit het (groene) hart gegrepen" pakt onze columnist/verslaggever/presentator Theo Leliveld de pen op en laat zijn licht schijnen over zaken met zijn visie. Soms ongepolijst, maar altijd met de beste intenties ventileert hij zijn levenservaring. Deze keer over: Succes.

Sport vandaag 12:00

Kale Kenners ontvangen trainersgilde

Aanstaande vrijdag 24 mei is de laatste Kale Kenners van dit seizoen. Zoals de traditie al jaren geldt zijn de traienrs van "onze" clubs uitgenodigd om met de heren het seizoen af te sluiten.

Natuur en recreatie vandaag 09:28

D66 Groene Hart presenteert fietsroute over Europese Unie

De D66 afdeling in het Groene Hart heeft voor de Europese verkiezingen een fietsroute uitgezet door het Groene Hart. De route gaat langs enkele plekken in het Groene Hart waar de Europese Unie invloed op heeft gehad. Bijvoorbeeld met subsidies. Zo ook een aantal locaties in de gemeente Nieuwkoop.

Sport vandaag 06:00

Terugblikken en Vooruitkijken 25 mei

De laatste ronde is aanstaande en daaraan gekoppeld vallen de beslissingen voor de teams. Zeker voor enkele van hen, op Sportief na want zij zijn klaar, zit de spanning er nog vol op...

Cultuur gisteren 15:47

Ga mee op een rockreis met EigenWijs' nieuwste musicalproductie: "Rock School, de musical"

Musicalgroep EigenWijs, een geliefde naam in de theaterwereld van het Groene Hart, presenteert met trots hun nieuwste en meest dynamische productie tot nu toe: "Rock School, de musical". Deze energieke voorstelling zal op zaterdag 22 en zondag 23 juni te zien zijn in Theater Castellum en belooft een echte rock ervaring te worden voor alle leeftijden.