Gebiedscooperatie Nieuwkoop

Een actief jaar voor onze energiecoaches

Het afgelopen jaar hebben 10 energiecoaches hun basisopleiding voltooid. Er zijn nu 24 energiecoaches actief in onze gemeente.

De belangrijkste activiteiten vormen de huisbezoeken: er zijn dit jaar 88 keukentafelgesprekken gevoerd en bij 19 woningen is een warmtescan gedaan (op welke plekken laat een woning veel warmteverlies zien). Voorts zijn er bij 13 huishoudens, die in aanmerking komen voor de energietoeslag, energiebesparende maatregelen (zoals ledlampen) geïnventariseerd en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met woningcorporatie Woondiensten Aarwoude.

Voorts waren energiecoaches actief aanwezig bij:

het Wooncafé van makelaar Deerenberg & van Leeuwen in april en in september;

de Braderie in Ter Aar;

het Dorpsstraatfeest in Nieuwveen;

de Braderie in Langeraar;

de Duurzaamheidsweek in het Gemeentehuis in Nieuwveen; daar zijn veel gesprekken gevoerd o.a. leidend tot 13 aanmeldingen voor een keukentafelgesprek. Als aanmoediging konden we 5 kleine energieboxen verloten;

drie informatieavonden in Langeraar over een mogelijk toekomstig warmtenet; één avond voor alle inwoners van Langeraar en Papenveer, één avond voor huurders (in Langeraar en Papenveer) van Woondiensten Aarwoude en één avond voor de leden van een Vereniging van Eigenaren in Langeraar.

In Woerdense Verlaat is één van onze energiecoaches actief betrokken bij de ontwikkeling van een mogelijk warmtenet aldaar (in combinatie met de bouw van een nieuw Integraal KindCentrum).

Voor 2024 zal de aandacht vooral uitgaan naar de huishoudens met energietoeslag; na de pilots in 2023 zal daarvoor een gerichte wijk-na-wijk – aanpak uitgerold worden. Voorts zal in Woerdense Verlaat een gezamenlijke inkoop-actie van energiebesparende maatregelen door onze coaches uitgevoerd worden. Neem daarbij de ondersteuning van de mogelijke ontwikkeling van warmtenetten in Langeraar en Woerdense Verlaat en de reguliere keukentafelgesprekken en warmtescans, en ook 2024 zal de nodige uitdagingen bieden voor onze energiecoaches!


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.