Hoogheemraadschap van Rijnland

Elektrisch baggeren weer van start in de Langeraarse Plassen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is weer begonnen met het baggeren van de Langeraarse Plassen om te zorgen dat de diversiteit in de plassen toeneemt. Dit doen ze door middel van een baggerdepot.

In de Langeraarse Plassen zitten veel algen en zwevend slib wat het water troebel en groen maakt. Hierdoor komt er nauwelijks zonlicht op de bodem en groeien daar bijna geen waterplanten. Het baggeren zorgt voor genoeg zonlicht en geeft waterplanten de gelegenheid om te groeien.

Baggerdepot

Een baggerdepot is een weiland met daaromheen een kade. De bagger uit de plas wordt op dit stuk grond gespoten, het water trekt de omliggende sloten in en de eigenaar van het weiland krijg een bemest en opgehoogd stuk grond terug. Hoogheemraadschap van Rijnland is van plan 400.000 kubieke meter bagger te verwijderen en heeft daarom meerdere depots nodig.

Dit project wordt met groene elektriciteit en dus stikstof-uitstootvrij uitgevoerd.

baggeren langeraarse plassen.jpg


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.