Politiek Plein

Politiek 7 jun. 2024 08:09

Hogere opkomst in Nieuwkoop

Bij de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni zijn in de gemeente Nieuwkoop meer mensen naar de stembus gegaan dan bij de vorige verkiezingen.

Politiek 16 feb. 2024 10:38

Raadslid Annette Pietersen stopt

Raadslid Annette Pietersen van D'66 stopt met haar taken in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering op 29 februari zal zij haar raadslidmaatschap beëindigen.

Politiek 9 jan. 2024 15:27

Lokale preventie agenda Sociaal Domein

B&W stelt de raad voor de Lokale preventie agenda Sociaal Domein vast te stellen, waarbij de thema's en de doelen kaderstellend en richtinggevend zijn. De acties zijn uitvoering en een middel om de doelen te bereiken.

Politiek 3 dec. 2023 12:23

CDA wil meer aandacht voor tuinbouw en kleine kernen in ruimtelijk toekomstplan

Bij de bespreking van het voorstel “Ruimtelijke koers voor Zuid-Holland” heeft het CDA aangegeven dat er veel te weinig aandacht is voor de cruciale rol van de tuinbouw in Zuid-Holland. Woordvoerder Arjen Veerman roept het college van GS dan ook op dit in de uitwerking van het programma wel mee te nemen. Verder maakt het CDA zich zorgen om de leefbaarheid van kleine kernen omdat het Ruimtelijk Voorstel het lastig maakt om op die plekken het zo gewenste “straatje erbij” te bouwen.