Pixabay

Taskforce Dorpsraad voelt politieke partijen aan de tand over Energie Transitie

Gemeente Nieuwkoop doet mee in de Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland. Daarbij kunnen door de gemeente locaties voor zonneweiden en windturbines aangewezen worden om verplichte 'groene' stroom op te wekken.

De Dorpsraad ’Rondom de Plassen’ is bezorgd dat de inwoners van Langeraar en Papenveer onvoldoende worden betrokken in dit belangrijke proces. De Dorpsraad volgt de procedure met argusogen en heeft zo haar bedenkingen. Want, zo staat vermeld in bulletin 1 van de Dorpsraad, dat begin maart breed is verspreid: ’Regio Holland Rijnland heeft het Nieuwkoopse deel van de Vierambachtspolder aangewezen als mogelijke plaats voor een groot zonneveld’. Overigens zijn ook andere gebieden in Nieuwkoop als ’oriëntatiegebied’ voor zonnevelden aangewezen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur (woensdag 16 maart) nam de Taskforce RES van Dorpsraad ’Rondom de Plassen’ de gelegenheid om de zes politieke partijen in Nieuwkoop: SGP/Christenunie, SBN, VVD, D66, NN en CDA een aantal vragen te stellen over de energietransitie en over opwekking van energie door grootschalige zonneweiden: velden van zonnepanelen in onze mooie vruchtbare polders in het Groene Hart. De vragen die zij aan de partijen stelde, waren duidelijk geformuleerd en konden eenvoudig worden beantwoord met ja of nee, maar boden ook ruimte voor een toelichting of motivering van de antwoorden.

D66 wilde niet antwoorden op de vragen en verwees naar haar integrale visie in het verkiezingsprogramma: daarin worden hoge windturbines en grootschalige zonnevelden niet uitgesloten. SGP/Christenunie, SBN, VVD en CDA spreken zich duidelijk en zonder voorbehoud uit: in Nieuwkoop is géén plaats voor grootschalige zonnevelden.
Natuurlijk Nieuwkoop wil “geen grootschalige zonnevelden van 100 ha”, maar meent dat er zonnevelden van 40 tot 60 ha nodig zijn; “al dan niet op te delen in kleinere stukken”.

Vier van de vijf fracties die de vragen wél beantwoordden zijn van mening dat éérst alle mogelijkheden voor ’zon op dak’ volledig moeten zijn benut vóórdat vergunningen voor zonnevelden worden afgegeven. Natuurlijk Nieuwkoop (NN) wil zorgvuldig aan beide mogelijkheden tegelijk werken.
Alle vijf de fracties benadrukken dat er een zo compleet mogelijk gemeentelijk afwegingskader moet komen met alle voorwaarden voor landschappelijke inpassing voor zonnevelden. Daar wordt nu aan gewerkt en bewoners moeten daarin volwaardig deelnemen (participatie). Alle vijf partijen zijn vóór een verplicht beeldkwaliteitsplan bij iedere vergunningaanvraag voor zowel grote als kleine zonnevelden. Zij vinden bovendien dat een eventuele vergunning voor 'kleine' zonnevelden (kleiner dan 2500 m2) niet/nooit zelfstandig door de wethouder alléén mag worden afgegeven. Alle vijf de fracties vinden dat landschappelijke inpassing een zaak is van bewoners, projectontwikkelaars en de gemeente samen.

Willem Beekhuizen, lid van de Taskforce: "Wij namen dit initiatief om de verschillen tussen partijen op te sporen. Naar onze mening zijn de verkiezingsprogramma’s meestal mooi opgesteld, maar op sommige punten niet altijd even duidelijk. De energietransitie zal echter grote invloed op het landschap en de leefomgeving van inwoners hebben. Om een goede keuze te maken bij de verkiezingen is het belangrijk dat inwoners weten wat het standpunt van de verschillende partijen zijn."

Alle vragen en antwoorden, evenals bulletin nr. 1 zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: https://rondomdeplassen.nl/documenten/. Reacties per mail zijn welkom: taskforceres@rondomdeplassen.nl.

taskforce.jpg


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.