WSN

Bewoners van Woningstichting Nieuwkoop krijgen zonnepanelen

Woningstichting Nieuwkoop heeft na zorgvuldige afweging besloten om zich aan te sluiten bij de Stichting Wocozon. Alle bewoners die belangstelling hebben voor zonnepanelen op het dak van hun woning, worden begin volgend jaar benaderd met een voorstel op maat. Na goedkeuring van de bewoners zal de uitvoering zo spoedig mogelijk starten.

Een van de doelstellingen van Woningstichting Nieuwkoop is komend jaar de energiekosten van bewoners te stabiliseren en daarmee onverwacht hoge kosten te voorkomen. Bewoners die belangstelling hebben, krijgen de kans om zonnepanelen op de daarvoor geschikte daken te laten leggen. Op die manier kunnen bewoners ook profiteren van de voordelen van zon van eigen dak.

Maatschappelijk geld duurzaam ingezet
Dankzij de samenwerking met Wocozon gaat geen maatschappelijk geld verloren en kunnen woningcorporaties als Woningstichting Nieuwkoop op een voordelige manier zonnepanelen aanbieden aan hun huurders. Het eventuele rendement van Wocozon komt bovendien ten goede aan nieuwe duurzame initiatieven voor de bewoners.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.