Ingezonden

Inwoners kunnen reageren op beleidskader zonne-energie

Gemeente Nieuwkoop werkt aan de opwek van duurzame energie. In de regio zijn hierover afspraken gemaakt in de Regionale Energie Strategie (RES). Nieuwkoop zet in op zonne-energie. Voor (middel)grote windturbines zijn vooralsnog geen mogelijkheden. Dat komt door hoogtebeperkingen vanuit Schiphol en bescherming van de natuurgebieden. Voor de opwek zijn naast zonnepanelen op (grote) daken ook zonnepanelen in veldopstelling nodig. Om daar regie op te houden, heeft de gemeente een beleidskader zonne-energie opgesteld. Het concept beleidskader is klaar en inwoners en andere belanghebbenden mogen daar nu op reageren.

Verantwoord ruimte geven
Inwoners en ondernemers konden al meedenken tijdens diverse bijeenkomsten in en rond de oriëntatiegebieden. In het beleidskader staat nu uitgewerkt welke stappen zijn gezet om van oriëntatie- naar zoekgebieden voor zonne-energie te komen. En onder welke voorwaarden de gemeente het opwekken van zonne-energie toestaat. Zo wil de gemeente op een verantwoorde wijze ruimte geven aan zonne-energie.

Reactieformulier op Denkmee
Alle inwoners en belanghebbenden kunnen op het concept beleidskader reageren. Bijvoorbeeld als er zaken niet goed staan of missen. Dat kan tot en met woensdag 10 april. Het beleidskader, de bijlagen en het reactieformulier staan op www.denkmee.nieuwkoop.nl bij het project ‘op weg naar een beleidskader zonne-energie. Daar is ook te lezen welke fases al zijn doorlopen om tot het concept te komen.

Vervolgstappen
De gemeente neemt de reacties op in een reactienota en past het beleidskader waar nodig nog aan. Daarna stelt de gemeenteraad het vast. Vervolgens toets de gemeente de kleinschalige, laagdrempelige aanvragen  aan het vastgestelde beleidskader. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen op overkappingen op parkeerplaatsen, waterbassins bij tuinders of kleine opstellingen bij woningen waar te weinig geschikt dakoppervlak is.

Voor de grotere opstellingen kunnen initiatiefnemers niet zomaar een vergunning aanvragen. Hierin voert de gemeente Nieuwkoop zelf de regie. Ze bekijkt of in de zoekgebieden mogelijkheden zijn voor samenwerking met meerdere partijen. De gemeente streeft naar een gebiedsgerichte ontwikkeling waarbij opbrengsten ook lokaal terechtkomen. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het vastgestelde kader zijn daarin leidend. 

Besluitvorming door gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt het beleidskader zonne-energie in de Oriënterende Raad van 16 mei en de Meningsvormende Raad van 23 mei. De vaststelling staat voor 6 juni op de raadsagenda.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.