Herenboerderij aan den Drecht - Leimuiden zoekt extra monden

“Een herenboer is eigenaar, ondernemer, producent en consument van z’n eigen boerderij. We hebben nu 249 leden, die groente (en vlees) afnemen voor zo’n 483 monden, maar we produceren genoeg voor 520 personen, dus er kunnen er nog ’n paar bij!” zegt Martin Robertz, lid van de coöperatie sinds de start.

“Maar je moet geen lid worden, als je denkt, dat het goedkoper is, want dat is gewoon niet zo….; Het zijn vooral ideële doelstellingen van onze coöperatie, die voor leden doorslaggevend zijn: duurzaam, biologische productie (géén kunstmest of bestrijdingsmiddelen), ’weten waar je voedsel vandaan komt’, géén vrachtauto’s en géén plastic verpakkingen! Bovendien is het gezellig met elkaar en ook eerzaam op een vakgebied, waarover je vandaag de dag veel leest en hoort, maar waarvan je eigenlijk niet zo precies weet hoe het zit…!”

Leden betalen een eenmalige inleg van €2500 en vervolgens een bijdrage van €15 per week. Zij kunnen vervolgens iedere week een goed gevulde tas, krat of mand met de lekkerste verse groenten (en eieren), ophalen. Optioneel ook vlees van eigen koeien, varkens of kippen; maar sommigen zijn vegetariër. Leden komen uit een groot ’verzorgingsgebied: Bollenstreek, Aalsmeer, Kaag & Braassem en Nieuwkoop.”

Harold woont in Leiden, heeft z’n (kantoor-)baan opgezegd en is nu ’Boer io.’ (in opleiding). “Ons hoofdthema is: ’Samen Doen!’ We hebben twee boeren (Mireille en Ledjaar) in vaste dienst, die verantwoordelijk zijn voor alle werkzaamheden op de boerderij, maar het is de bedoeling, dat leden, ieder naar eigen wens en vaardigheid, ook een bijdrage leveren in het werk op de boerderij: fysiek op het land, in de fruitgaard of bij de dieren. Of achter de pc in een van de werkgroepen: communicatie, ledenwerving, etc. Zelf volg ik nu een opleiding om onze leden te kunnen begeleiden bij werkzaamheden op het land.”

Joukje, ook uit Leiden, is lid van de werkgroep ’stalinrichting’. “Ik ben hier nu zo’n 10 tot 15 uur per week en het is heel verrassend, wat je allemaal tegenkomt: zo wilden we het asbestdak vernieuwen en zonnepanelen (laten) leggen, maar moesten ook een oplossing zoeken voor de kerkuil, die nestelt in de stal en ’n beschermde status geniet…”

Geïnteresseerden kunnen kennismaken met de Herenboerderij aan den Drecht (Vriesekoop Noord 4c, Leimuiden) middels een gratis rondwandeling op de zaterdagen: 3 juni, 1 juli, 5 augustus of 2 september. Aanmelden kan via: ledenservice@herenboerenleimuiden.nl


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.