Gemeente Nieuwkoop

Krachtvoer voor de bodem

Bij het parkje aan het eind van de Poldermolen, Nieuw Amstel West in Nieuwveen ligt een 'wit ding' in het weiland. Maar wat is dat? 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. heeft hier een Bokashi installatie geplaatst. Deze machine verwerkt maaisel tot 'krachtvoer voor de bodem' genaamd 'Bokashi'. De machine was vrijdag 29 mei en dinsdag 2 juni in gebruik en is daarna weggehaald. Nu ligt er alleen nog een witte slurf/buis, deze blijft ongeveer zes tot acht weken liggen en wordt daarna weggehaald.

Wat doet een Bokashi installatie?

Bokashi is gefermenteerd plantmateriaal. Door snoei- en maaiafval samen met speciale bacteriën in een luchtdichte ruimte te verpakken (de witte buis) gaat dit fermenteren. Dit duurt ongeveer zes tot acht weken. Dan is het klaar om gebruikt te worden als bodemverbeteraar. De voordelen? Het maaisel krijgt een mooie tweede bestemming, het is goed voor de bodem en planten groeien beter.

Het verschil met composteren is dat daar zuurstof voor nodig is om het proces gaande te houden. Door dit proces komt er CO2 vrij. Bij fermenteren wordt juist geen zuurstof gebruikt. Er komt dan ook geen CO2 vrij tijdens het proces.

Houd de bermen schoon

Gooi geen afval in de natuur! Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. gebruikt het maaisel van de bermen uit onze gemeente. Als de berm wordt gemaaid, dan wordt afval in de berm mee gemaaid. Het afval blijft daardoor versnipperd achter in de bermen of belandt in de Bokashi machine en dat is zonde. Zorg voor je omgeving en gooi afval in de afvalbak!


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.