Google Streetview

Innovatieve en duurzame techniek maakt nieuwe drinkwaterleiding in Ter Aar mogelijk

In Ter Aar legt Oasen een nieuwe drinkwaterleiding aan. Dit doet het drinkwaterbedrijf met behulp van een nieuwe ploegmethode. Hiermee kunnen de inwoners van Ter Aar en omgeving blijven rekenen op schoon drinkwater. 

De werkzaamheden vinden plaats tussen het Windepad en de hoek van Zevenhovenseweg met de Achttienkavelseweg in de gemeente Nieuwkoop. In opdracht van Oasen voert Infra-specialist van Gelden de werkzaamheden uit. 

De voordelen 

“Er zijn een aantal voordelen van het ploegen ten opzichte van de traditionele ingraafmethode”, laat Oase weten. Deze methode zou sneller, goedkoper, veiliger en duurzamer moeten zijn. Het project zal met minder mankracht, materieel, brandstof, CO2 en stikstof worden gerealiseerd. 

Oasen vervolgt: “Bovendien blijven de grondlagen tijdens het ploegen op dezelfde plek, waardoor de vruchtbare bodemstructuur intact blijft. Daarmee wordt de overlast voor landeigenaren en eventuele omwonenden tot een minimum beperkt.” 

Plan van aanpak 

De ploegmethode zou efficnt en veilig moeten zijn, omdat er geen grondwerkers meer aan te pas komen. “Het werk gebeurt praktisch volledig machinaal”, vertelt Oasen. 

“Op een diepte van 1,50 tot 3,40 meter wordt binnen een smalle werkstrook van maximaal twintig meter breed, een ploeg door de grond getrokken. Daarachter moet de leiding de grond in worden geleid. De sleuf, die hooguit vijftien centimeter breed is, valt hierna uit zichzelf weer dicht.” 

Naar verwachting wordt de 1.600 meter lange waterleiding in twee weken tijd aangelegd. 


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.