Natuurlijk Nieuwkoop logo

Natuurlijk Nieuwkoop

Natuurlijk Nieuwkoop is de partij voor iedereen die goed en gezond wil wonen en werken in een van de dertien kernen van de gemeente Nieuwkoop. Nu en in de toekomst. Dat betekent dat iedereen in de gemeente - ongeacht leeftijd, afkomst en opleiding - mee kan doen en gelijke kansen krijgt. En dat betekent dat we op alle beleidsvlakken inclusiviteit en de lange termijn als leidraad nemen. Net als een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Zo bouwen we samen met de huidige generaties aan een sociaal, duurzaam bloeiend Nieuwkoop voor komende generaties.