Naktuinbouw

CDA wil meer aandacht voor tuinbouw en kleine kernen in ruimtelijk toekomstplan

Bij de bespreking van het voorstel “Ruimtelijke koers voor Zuid-Holland” heeft het CDA aangegeven dat er veel te weinig aandacht is voor de cruciale rol van de tuinbouw in Zuid-Holland. Woordvoerder Arjen Veerman roept het college van GS dan ook op dit in de uitwerking van het programma wel mee te nemen. Verder maakt het CDA zich zorgen om de leefbaarheid van kleine kernen omdat het Ruimtelijk Voorstel het lastig maakt om op die plekken het zo gewenste “straatje erbij” te bouwen.

Met het Ruimtelijk Voorstel presenteert de provincie Zuid-Holland een nieuwe koers voor de toekomstige verdeling van de ruimte in onze provincie. De komende tijd worden de uitgangspunten nader uitgewerkt waarbij een toekomstbestendige leefomgeving topprioriteit is. Bij de bespreking van het voorstel in de commissievergadering deelde Statenlid Arjen Veerman de zorgen van de CDA fractie.

Voor wat betreft de greenports in onze provincie gaf Arjen aan dat hij de cruciale rol van de tuinbouw onderbelicht vond. De greenports vormen de tweede economie van Zuid-Holland. Zij leveren een aanmerkelijk deel van de elektriciteit (10 tot 25%) voor heel Nederland en ontlasten het elektriciteitsnet bij overcapaciteit. Ook draagt de tuinbouw bij in waterbeheer. Het CDA had graag gezien dat er in het Ruimtelijk Voorstel meer aandacht was geweest voor de belangrijke rol van greenports in voedselzekerheid, economische waarde, management en de energietransitie, en heeft GS opgeroepen dit in een toekomstige uitwerking wel mee te nemen.

Daarnaast is het CDA teleurgesteld dat er in het Ruimtelijk Voorstel zoveel belemmeringen staan voor woningbouw in kernen en dorpen buiten de grote steden. Het komt erop neer dat tot 2050 in slechts zo’n 50 van de in totaal 402 kernen mag worden gebouwd. Het CDA zet zich al langere tijd in voor “een straatje erbij” omdat dit noodzakelijk is om de leefbaarheid op peil te houden en de voorzieningen te behouden. Arjen Veerman heeft dan ook aangedrongen op meer mogelijkheden en maatwerk, conform de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.