ProMove logo
Tip!

ProMove

ProMove, bewegen & gezondheid voorheen bekend als Bakker & De Vos, centrum voor bewegen en gezondheid met vestigingen in Nieuwkoop, Ter Aar en Zevenhoven. 

Algemene informatie

Wij verlenen fysiotherapeutische zorg van hoge kwaliteit waarbij het bewegen centraal staat. De kwaliteit komt tot uiting in het feit dat de praktijk deelnemer is binnen de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent dat binnen de praktijk voortdurend gestreefd wordt naar het verbeteren van de kwaliteit het fysiotherapeutisch handelen.

Zorgvisie

De zorg is afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt en binnen die zorg wordt gewerkt vanuit het principe dat de cliënt een eigen erantwoordelijkheid en een actieve inbreng heeft.

Sfeer

Binnen ons centrum streven we naar een prettige, veilige, ongedwongen sfeer, waarin zowel onze cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is dé Specialist in Beweging en daarom de aangewezen persoon om je te behandelen en begeleiden bij problemen op dat gebied.

FysioSport

FysioSport staat voor verantwoord en veilig bewegen onder leiding van de fysiotherapeut. FysioSport is voor alle mensen die onder deskundige leiding willen trainen met een minimaal risico op blessures. FysioSport is niet alleen voor gezonde mensen, maar vooral ook voor mensen met lichamelijke klachten of chronische aandoeningen. Ook
zijn er speciale groepen voor senioren en jongeren. Daarnaast is er een ZwangerFit groep, diverse Pilates groepen, een FysioSport groep voor neurologische patiënten, de NeuroFitGym, een groep in zwembad de Wel, een Beweegtuin groep en verschillende Sportief Wandelgroepen. In Ter Aar zijn er Meer Bewegen voor Ouderen groepen en hardloopgroepen actief.

Ergotherapie / Psychosomatisch oefentherapie

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheidsproblemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken. Voor het aanbieden van de ergotherapie in ons centrum werken wij samen met Ergoland.

Daarnaast werkt ProMove samen met Wendy Kleijn op het gebied van Psyschomatische klachten. U kunt, via ProMove, bij haar terecht voor diverse klachten, zoals hyperventilatie, ontspanningsoefeningen of bijvoorbeeld burn-out klachten.