Pixabay

Is een bijzondere begraafplaats mogelijk in Nieuwkoop?

Een inwoner van de gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven familieleden, die nu elders zijn begraven, op een bijzondere begraafplaats te willen herbegraven om op die manier eeuwige grafrust te waarborgen. Maar is dit wel mogelijk in Nieuwkoop?

Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die in beheer en onderhoud zijn bij derden. Denk hierbij aan de begraafplaatsen in beheer bij een (kerk)gemeenschap en particuliere begraafplaatsen zoals natuurbegraafplaatsen op eigen locatie.

Wet op de Lijkbezorging

De huidige Wet op de Lijkbezorging bepaalt dat begraven alleen mag plaatsvinden op een erkende begraafplaats (art. 23 lid 1). Voor een erkende begraafplaats geldt dat er een aanwijzingsbesluit is genomen voor de betreffende locatie en dat de begraafplaats in het bestemmingsplan is vastgelegd. Het is dus verboden om een locatie als begraafplaats te gebruiken als die niet volgens de Wet is aangelegd.

Maar de gemeenteraad kan volgens dezelfde wet wel een nieuwe bijzondere begraafplaats aanwijzen. Voor het aanwijzen van een particuliere begraafplaats is een toetsingskader noodzakelijk. Hiermee schetst de gemeente voor initiatiefnemers een duidelijk beeld en geven zij aan met welke randvoorwaarden zij rekening dienen te houden.

Voor- en tegenargumenten

De gemeente vindt dat in een maatschappij waarbij maatwerk voor de inwoners belangrijk is, het niet ondenkbaar is dat er wordt ingestemd met een wens om een bijzondere begraafplaats op een particulier terrein te realiseren. Een argument hiervoor dat vaak genoemd wordt is bijvoorbeeld de grond die al generaties lang in eigendom is van de familie en zij hierdoor een emotionele binding hebben met deze grond.

De gemeente erkent ook dat het aanwijzen van een speciale begraafplaats op particulierterrein een grote impact kan hebben. De graven worden meestal voor onbepaalde tijd aangelegd. Dit betekent dat de graven worden uitgegeven zo lang als de begraafplaats bestaat. Bovendien bepalen de familie of hun opvolgers wat er met het graf is gebeurd. Als het perceel wordt verkocht, wordt de privébegraafplaats meeverkocht zoals hij is en moet deze worden onderhouden door de nieuwe eigenaar.

Een ander argument van de gemeente is dat zij voor zeer lange tijd géén gebruik kunnen maken van de grond waarop de bijzondere begraafplaats is gevestigd. Bij wijziging van het bestemmingsplan moet altijd rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de bijzondere begraafplaats.

Er zijn tal van situaties denkbaar waarbij het verzoek voor een bijzondere begraafplaats onwenselijk is, maar het is goed mogelijk dat er gevallen zijn zodat zonder nadelige gevolgen kan worden ingestemd met een verzoek. In elk geval geldt dat de gemeente een verzoek in behandeling moeten nemen, een afweging moeten maken en een besluit moeten onderbouwen.


Meer nieuws

Advertorial Sport vandaag 12:14

Vijf redenen om te sporten bij Jworxout!

De winter komt eraan en het coronavirus is nog niet onder controle. Tijd om jouw immuunsysteem een boost te geven en lekker buiten te gaan sporten. Wij geven je vijf redenen om te sporten bij Jworxout.

Wonen en bouwen vandaag 11:41

Huurders Driekoppenland Noorden plaatsen tijdcapsule

Op 27 oktober 2020 hebben de twaalf nieuwe bewoners van Waterhoen in Noorden een tijdcapsule, met specifieke dingen van 2020, geplaatst in het nieuwbouwproject. Deze tijdcapsules worden ingemetseld en komen pas weer tevoorschijn bij de sloop over vele jaren. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Vergeer Bouw hebben op deze manier samen met de huurders stilgestaan bij de ‘sprong in de toekomst’ die de nieuwe bewoners gaan maken in deze hypermoderne gasloze woningen.

Advertorial Overige vandaag 10:01

ONNA Letselschade: kosteloos letselschade claimen

Veel mensen weten niet dat je bij letselschade recht hebt op een schadevergoeding. Als je een ongeval overkomt is dat al vervelend genoeg, het is dan fijn als je hulp krijgt bij de afwikkeling van de schade. Je wilt immers niet met de kosten blijven zitten. ONNA Letselschade kan jou hierbij helpen.

Overige gisteren 16:20

Café Freddy’s wordt Sportsbar Ter Aar

De afgelopen tijd was het onzeker wat er met café de Freddy’s in Ter Aar zou gaan gebeuren. Toen kwamen Alphenaren Richard de Knegt en Thomas Runhart met het idee hun concept uit Alphen aan den Rijn ook uit te draaien in Ter Aar.  

Advertorial Overige gisteren 15:30

Prima Systems’ haal- en breng service voor computerreparaties

We blijven en werken op het moment allemaal zo veel mogelijk thuis. Niet vreemd dus dat we véél meer tijd doorbrengen achter de computer of laptop. Maar ineens is je computer of laptop zó traag, of werkt hij niet meer zoals je dat gewend bent. Wat doe je dan?