Peter van der Akker, voorzitter Landschapsfonds Holland Rijnland, overhandigt Jos Droogh een voucher van 3000 euro voor de nieuwe boomgaard.

Boomgaard op Landgoed Langeraar

Langeraar wordt een landgoed rijker. Tegen de noordrand waar meer dan 100 nieuwe huizen zijn gebouwd, verrijst ook een nieuw 21 hectare groot landgoed. Landschapsfonds Holland Rijnland verstrekt een subsidie van € 3.000,- om hierop een boomgaard aan te leggen.

Andere invulling
Al vijf generaties lang heeft familie Droogh hun boerenbedrijf gerund op dit land. Nu er geen bedrijfsopvolging is, moest er gedacht worden aan een andere invulling voor het land. Jos Droogh vertelt: “Wij willen graag het gebied een natuurlijk karakter geven maar dat moet dan ook economisch haalbaar zijn. Als ‘landgoed’ is dit gelukkig mogelijk. Voorwaarden zijn dat 10% bebouwd mag worden en 90% groen blijft. Tevens dient het perceel deels openbaar te zijn.”

Een architect is aan de slag gegaan en heeft voor dit grote perceel in nauw overleg met familie Droogh en mooi project ontwikkeld. Naast de bouw van twaalf landhuizen worden tevens een boomgaard, voedselbos en bloemrijke grasranden gerealiseerd. Er komen wandelpaden en bruggetjes waardoor het een prachtig recreatief gebied gaat worden voor alle Langeraarders.

Karakteristieke boomgaard
Een boomgaard in dit plan aanleggen, is een grote wens van Jos. “Als kind staat me de grote boomgaard achter onze boerderij nog goed bij. In het voorjaar stonden de fruitbomen prachtig in bloei en ik vond het geweldig om in de herfst het fruit te helpen plukken. Zo’n karakteristieke boomgaard wil ik heel graag in dit plan realiseren. Ik ben blij dat ik Peter van den Akker van Landschapsfonds Holland Rijnland heb ontmoet waardoor wij samen een boomgaard kunnen realiseren.”

De boomgaard komt op één van de achterste kavels van 7000 m2, waarop op het moment al kruidenrijke planten groeien. Een perfecte voorbereiding om de wilde bijen alvast te lokken. In november 2020 worden 29 diverse soorten hoogstamfruitbomen gepoot. De schapen die nu al op dit stuk lopen, blijven er ook in de toekomst nog lekker grazen. Én zij krijgen gezelschap van nog een stel kippen.

Natuurliefhebber
Jos Droogh is en blijft een natuurliefhebber en waarschijnlijk zullen de toekomstige bewoners van dit perceel dit ook zijn. Zij kunnen meehelpen in de boomgaard en het voedselbos en plukken daar dan direct -letterlijk- de vruchten van. Het voedselbos wordt tegelijk met de boomgaard aangelegd. Tevens zijn de vele sloten al uitgegraven en de bermen en oevers ingezaaid met bloemrijke kruiden.

In de toekomst wordt nog gekeken naar een imker om de bestuiving te ondersteunen. Op deze manier krijgt Langeraar er een fraaie deels openbare dorpsrand bij, passend bij het landschap. Op de vraag hoe het staat met de verkoop van de landhuizen, meldt Jos: “Op het moment zijn er vier landhuizen verkocht en start de bouw van het eerste huis eind september. Volgend voorjaar zal het perceel er al heel anders uitzien en hopelijk genieten de nieuwe bewoners maar ook de huidige dorpsbewoners van dit nieuwe natuurgebied.”

Oud en nieuw met elkaar verweven
Voor Jos en zijn familie is de cirkel met dit project rond. Jos: “Vroeger bestonden de boerenkavels uit lange stroken met veel slootjes. Met dit Landgoed komt de oorspronkelijke situatie weer terug. Leuk feitje is dat de vier generaties van ons boerenbedrijf terugkomen in dit plan: vier percelen dragen de naam van onze voorvaderen.” Samen met de aanplant van een karakteristieke boomgaard, met oudhollandse hoogstamfruitbomen die vroeger veel in Zuid-Holland voorkwamen, zijn oud en nieuw met elkaar verweven.

Steun voor hoogstamboomgaarden
Peter licht nog toe: “Deze fruitbomen maken deel uit van het gezamenlijke project van het Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, Landschapsfonds Holland Rijnland en partners. Het doel is de komende 2-3 jaar 1000 hoogstamfruitbomen aan te planten in de regio Alphen aan den Rijn en
Nieuwkoop. Mail of bel ons gerust als u een idee heeft!”

Kijk voor meer informatie op: www.landschapsfondshollandrijnland.nl


Meer nieuws

Coronacrisis in Nieuwkoop vandaag 09:12

Aangepast bron- en contactonderzoek vanwege toename coronabesmettingen

Doordat het aantal personen dat positief test op corona hard oploopt, moet GGD Hollands Midden maatregelen nemen. Ze zijn overgeschakeld naar een risicogestuurd bron- en contactonderzoek, waarbij mensen zelf hun contacten dienen te informeren als blijkt dat ze besmet zijn.

Algemeen gisteren 16:51

Is een bijzondere begraafplaats mogelijk in Nieuwkoop?

Een inwoner van de gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven familieleden, die nu elders zijn begraven, op een bijzondere begraafplaats te willen herbegraven om op die manier eeuwige grafrust te waarborgen. Maar is dit wel mogelijk in Nieuwkoop?

Voor Kinderen gisteren 12:53

Speeltuin de Zudde wordt opnieuw ingericht als openbare speeltuin

Speeltuin de Zudde werd begin april 2020 definitief gesloten, omdat de speeltoestellen niet meer voldeden aan de vereiste veiligheidseisen. De gemeente Nieuwkoop nam het beheer over en tovert de locatie om tot openbare speeltuin, wat toegankelijk is voor iedereen.