Gemeente Nieuwkoop

Wonen in een bijzondere en groene omgeving

Het college van B&W stemde 13 juli in met het ontwerpbestemmingsplan Buytewech-Noord. Dit bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de inrichting van het nieuwe woongebied Buytewech-Noord, grenzend aan de huidige wijken Buytewech, Buytewech-Oost en de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop.

Het plan geeft ruimte voor 290 woningen. Wethouder Guus Elkhuizen “Op de toekomstige nieuwbouwlocatie Buytewech-Noord willen we woningen realiseren voor verschillende doelgroepen. Ook belangrijk voor deze nieuwe wijk is de openbare ruimte. Hiervoor is een bijzonder mooi landschapsplan opgesteld.”

Het landschapsplan geeft inzicht in de recreatieve plekken, de grote verscheidenheid van planten, struiken en bomen (zgn. ‘biodiversiteit’) en hoe de natuur bijdraagt aan hittestress en waterberging. Op deze manier wordt Buytewech-Noord straks een duurzame groene omgeving, waar het fijn wonen is en wonen een ‘beleving’ wordt.

Vanaf 5 augustus 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buytewech-Noord’ zes weken ter inzage en kunt u een zienswijze indienen. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen tijdens openingstijden. Door de coronamaatregelen vragen wij u alleen naar het gemeentehuis te komen als u het plan niet digitaal kunt inzien.


Meer nieuws

Advertorial Voor Kinderen gisteren 17:02

Lichaam betrekken bij behandeling binnen de jeugdhulpverlening

Er komt steeds meer aandacht voor het betrekken van het lichaam bij behandelingen binnen de hulpverlening. Niet alleen meer praten of uit een werkboek werken tijdens behandeling, maar ook doen met het lichaam. Op deze manier komt een meer integrale behandeling tot stand en kunnen soms patronen worden doorbroken die al jarenlang gaande zijn. In deze blog wordt stilgestaan bij hoe De Praktijk4Kids het lichaam integreert in behandelingen en waarom!

Advertorial Sport gisteren 13:50

Een webshop ingericht voor jouw voetbalvereniging

Sinds kort is het mogelijk om bij Plutosport een clubwebshop in te richten voor jouw eigen club! En dat is niet alleen heel interessant voor de club, maar ook heel handig voor de leden.

Politie 21 sep. 2021 16:09

Wapeninleveractie #DropIt

In de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober doet de gemeente Nieuwkoop mee aan de landelijke inleveractie van wapens. In deze week kan iedereen ongestraft zijn wapen inleveren.