Archieffoto

Veel reacties op enquête flexwoningen

In december heeft de gemeente een enquête uitgezet om de behoefte aan flexwoningen onder de inwoners te onderzoeken. Ruim 400 inwoners hebben gereageerd. Meer dan de helft gaf aan zelf interesse te hebben in een flexwoning of iemand te kennen die interesse heeft.     

“Het is mooi om te zien dat zoveel inwoners de enquête hebben ingevuld en zo meedenken in het proces”, zegt wethouder Ines de Ridder. In de infographics hieronder zijn de belangrijkste resultaten van de enquête verwerkt.

De woningnood in de gemeente Nieuwkoop is hoog. De gemeente wil de woningnood op korte termijn verminderen door het plaatsen van flexwoningen.

Verplaatsbare woningen

Flexwoningen zijn kleine verplaatsbare woningen van goede kwaliteit die snel gerealiseerd kunnen worden. "We onderzoeken nu de mogelijkheden en randvoorwaarden van flexwoningen. De enquête maakt deel uit van dit onderzoek", laat de gemeente weten.

"In het voorjaar leggen we de resultaten van de enquête en de resultaten van het uitgebreidere onderzoek voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. We vragen de gemeenteraad een standpunt in te nemen over de wenselijkheid van flexwoningen en de voorwaarden voor het plaatsen. We houden je op de hoogte", aldus de gemeente.

Meer weten?

Wilt je meer weten over flexwoningen? Kijk op www.nieuwkoop.nl/flexwoningen. Hier is ook het plan van aanpak voor het onderzoek te downloaden en kun je de uitgebreide versie van de reacties op de enquête inzien.


Meer nieuws

Milieu en duurzaamheid gisteren 14:35

Dorpsraad schoont Langeraarse Plassen

Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het bederft uitzicht op de natuur in en op het water. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Advertorial Cultuur gisteren 11:13

Tsjechovs wereldberoemde De Kersentuin komt naar Alphen

Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger schitteren in één van de meest geliefde toneelstukken uit het wereldrepertoire: De Kersentuin van Anton Tsjechov. In deze nieuwe bewerking toont Toneelgroep Maastricht een hilarisch en droefgeestig portret van mensen die de wereld sneller zien veranderen dan ze aankunnen. De toneelklassieker is op 5 april te zien in Theater Castellum.

Overige 16 mrt. 2023 10:19

Inspraakavond 21 maart: aanleg zonnevelden Nieuwkoop

De taskforce RES van Dorpsraad ’Rondom de Plassen’ maakt zich ernstig zorgen over plannen van de gemeente, om de Vierambachtspolder (de polder ten zuiden van Langeraar) - als één van vier potentiële gebieden - aan te wijzen om daar eventueel 110 voetbalvelden aan zonnepanelen aan te leggen.

Politiek 15 mrt. 2023 22:01

Stembiljetten op bij meerdere stembureau’s

Op enkele stembureau's in de gemeente Nieuwkoop waren de stembiljetten voor de waterschapsverkiezingen op. Hierdoor konden meerdere mensen hun stem niet uitbrengen.