Studiekringen50plus, ook bij stichting !Triggr in Ter Aar?

In Nederland bestaan op dit moment ruim 100 “studiekringen50plus”. Begin november wordt ook een studiekring in Nieuwkoop gestart. Zouden we ook een studiekring kunnen opzetten bij stichting !Triggr - Volksuniversiteit in Ter Aar? Het zou daar prima passen!

Wat is een studiekring50plus?

Een studiekring50plus is een groep van 10-15 senioren die doorgaans eens in de twee weken bij elkaar komen. Een bijeenkomst duurt zo’n twee uur. Er zijn twee hoofdonderwerpen:

- Een actualiteitenrondje, waarin iedereen kort aangeeft wat hem/haar de afgelopen twee weken getroffen heeft (in het nieuws, of in de eigen omgeving, of iets persoonlijks).

- Een presentatie door één van de kringleden over een zelfgekozen onderwerp. Dat mag van alles zijn: een hobby, iets uit een (voormalige) werkkring, een historisch onderwerp, iets over een ander land (bijv. naar aanleiding van een vakantie), de natuur, de actualiteit, etc etc.

Het rondje en de presentatie leiden altijd tot vragen en een gedachtewisseling.

Wat is het doel van zo’n studiekring?

Er zijn twee doelen:

- Het houdt de geest actief. Heel belangrijk voor 65-plussers. Je blijft betrokken bij wat er om je heen gebeurt, je hoort nieuwe dingen, je blijft jezelf ontwikkelen.

- Het vergroot je sociale netwerk. Voor veel 65-plussers valt het (betaalde) werk weg en ook het bijbehorende netwerk. Zeker bij alleenstaanden kan vereenzaming optreden. Een studiekring helpt daarbij en kan uitgroeien tot een hechte groep mensen.

Een studiekring wordt belangrijk voor de deelnemers, je slaat een bijeenkomst niet makkelijk over.

Wat is een studiekring niet?

Anders dan de naam suggereert: er wordt niet hard gestudeerd. Maar je hoort wel regelmatig nieuwe dingen en het helpt je hersens actief en fit te houden.

Een studiekring is geen elitair gezelschap en niet alleen voor hoogopgeleiden. Iedereen kan eraan meedoen.

In de praktijk zijn deelnemers niet 50+ maar 65+ en dat loopt door tot 90+.

De naam studiekringen50plus klopt dus niet echt maar er is nog even geen betere naam.

Wat is er nodig om een studiekring te kunnen laten draaien?

- 10-15 deelnemers

- Een ruimte voor de bijeenkomsten met koffie en thee. Die is beschikbaar bij stichting !Triggr.

- Hulp bij het opstarten, die komt van het Platform Studiekringen50plus, de paraplu over alle kringen in Nederland. Het Platform stimuleert het starten van nieuwe kringen en zorgt voor mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen tussen studiekringen.

Meer informatie is ook te vinden op de website www.studiekringen50plus.nl.

Ben je geïnteresseerd in een studiekring bij stichting !Triggr in Ter Aar?

Wim Heijser en Barbara Zornig Stolk proberen een groep belangstellenden bij elkaar te krijgen en die in een bijeenkomst uitgebreider te informeren over een studiekring. Als er dan 10-15 mensen zijn die mee willen gaan doen, gaan we bij stichting !Triggr een kring opstarten.

Heb je belangstelling, laat dit dan uiterlijk 30 november weten aan:

Wim Heijser of Barbara Zornig Stolk

Email w.heijser@kpnplanet.nl

Email info@triggr.nl

Tel 06 53 244 117

Tel 06 23 071 268


Meer nieuws

Cultuur 10 dec. 2023 12:17

Wordt Nederland preutser? Ontdek het zelf in de expositie BLOOTGEWOON-2

Vanwege het overweldigende succes van vorig jaar heeft de Modeltekengroep Nieuwkoop gemeend dit jaar een vervolgexpositie te maken met als titel BLOOTGEWOON-2. Heeft u vorig jaar gemist, kom dan nu kijken in de herkansing. En was u vorig jaar wel van de partij? Kom dan ook want er is weer veel nieuws te zien en te beleven.

Rechtszaak 9 dec. 2023 14:34

Gemeente Nieuwkoop zet beroep tegen natuurvergunning Schiphol door

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft besloten het beroep tegen de natuurvergunning van Schiphol voort te zetten. Schiphol kreeg de vergunning in september. De raad ziet dat er voldoende juridische gebreken zijn om de vergunning aan te vechten.

Maatschappij 8 dec. 2023 10:40

Kerstmarkt bij Ipse de Bruggen Nieuwveen

Niet vergeten: Op donderdag 14 december is de Kerstmarkt in tuincentrum de Olifant, achter op landgoed Ursula in Nieuwveen. “Klanten zijn welkom van 10:00 tot 17:00 uur, zegt dagbestedings-begeleider Joke Loos. “We verkopen van alles: kerststukjes, vogelvoerstukken, insectenhotels en nog véél meer. En alles zelf gemaakt door onze cliënten: vriendelijk geprijsd en van alles bestaat er maar één!”

Muziek 7 dec. 2023 13:25

Kerstsamenzang op zondag 17 december

“Ja, we mogen weer: op zondagmiddag om 15:00 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar!” zegt Louis Hoogervorst, lid van de werkgroep Kerstsamenzang, bestaande uit vertegenwoordigers van de hervormde-, gereformeerde- en katholieke kerk. “We kregen vorig jaar zoveel leuke reacties; veel oudere mensen blijken liever overdag nog op pad te gaan, dan in het donker en er waren trouwens ook heel wat gezinnen met jonge kinderen. Ondanks dat het overdag is, zorgen we tòch dat de kerk sfeervol wordt verlicht.”

Dieren 6 dec. 2023 21:57

Honden mogen weer los in deel park Buytenwech

Honden mogen weer loslopen in het noordelijke deel van park Buytenwech in Nieuwkoop. De gemeente had eerder bepaald dat dit niet meer mocht na meldingen van bezorgde inwoners over de combinatie loslopende honden en spelende kinderen. De gemeente draait dit besluit nu terug.