Pareltjes uit onze Samenleving: Peter Otto

In de serie “pareltjes uit onze samenleving” geven wij aandacht aan bijzondere mensen, die veel voor de Nieuwkoopse gemeenschap betekenen. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen, clubs, stichtingen en genootschappen niet bestaan. Vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben en gelukkig zijn er vele mensen, die zich in hun vrije tijd willen inzetten voor een ander. Zodra onze redacteur Theo Leliveld vindt dat er iemand meer in de schijnwerpers moet worden gezet plaatst de eindredactie het bijbehorende artikel. Deze keer: Peter Otto.

Peter Otto, sinds 5 juni voorzitter van de Beheer Commissie Parochiekern (BCP) Langeraar. Bestuurservaring een aantal jaren in het bestuur van de Schakel, 2 jaar Ouderraad Aeresteijn, 10 jaar bestuursvoorzitter Aeresteijn en 9 jaar bestuursvoorzitter van Altior. Trainer Dames voetbal en Walking Football bij Altior, lid Kerngroep Vitaliteit.

Peter houdt uitdagingen.

Er ligt een mooie maar flinke uitdaging op het pad van ons Parochiebestuur en de BCP’s van alle kernen: hoe gaan we zorgen dat ook de komende jaren de pastorale dienstverlening blijvend en op een goed niveau kan worden uitgevoerd, gegeven het dalende kerkbezoek en de zorg voor al onze kerkgebouwen. Maar ook: hoe houden we ons geweldige vrijwilligerskorps op sterkte? Want iedereen weet dat dát het fundament is in elke gemeenschap. Aandacht en waardering is dan ook voor mij niet meer dan vanzelfsprekend. Daarin investeren dus ook.

Renovatie

De imponerende toren van de Heilige Adrianuskerk is opgeknapt voor extra houtwerkreparatie en schilderwerk.

Financiën

Geld is uiteraard een belangrijke factor voor de restauratie van het Rijksmonument waarvoor ongeveer 250.000 euro is begroot. Otto noemt drie geldbronnen: Voorziening Onderhoud van de Parochiekern, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de kerkgemeenschap zelf. Die laatste wil 30.000 euro bijdragen waarvoor een inzameling is begonnen en die doelstelling is al nagenoeg bereikt.

Peter Otto verdeelt dus de rollen in de groep erg goed, zorgt voor de afbakening van de werkzaamheden, constateert waar gaten vallen en geeft aan welke stappen ondernomen moeten worden om die op te vullen. Peter Otto heeft het vermogen respect af te dwingen en het vermogen enthousiasme te kweken.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.