Onzekerheid over nieuwe supermarkt Langeraar

De huidige buurtsupermarkt in Langeraar sluit uiterlijk in januari 2025 haar deuren. De eigenaar van het pand, Jan van Tol Holding BV, had plannen voor een nieuwe volwaardige supermarkt in Langeraar. Helaas zijn deze plannen voor hen niet haalbaar gebleken.

Initiatiefnemer en ontwikkelaar Van Tol benadrukt dat het belang van de huidige en toekomstige inwoners van Langeraar altijd voorop heeft gestaan. “Het was onze wens om een nieuwe volwaardige supermarkt in Langeraar te realiseren. Het is om uiteenlopende redenen niet gelukt om dit plan tot uitvoering te brengen. Het was voor ons een moeilijke beslissing om te stoppen. Helaas kunnen wij onze droom voor Langeraar niet realiseren.” aldus Van Tol. 

De gemeente vindt het ontzettend jammer dat Jan van Tol Holding BV als ontwikkelaar van dit project niet doorgaat. “We hebben veel waardering voor de familie Van Tol en bedanken hen voor al hun inspanningen voor Langeraar. “

Gebouw Parola blijft tot minimaal 1 januari 2025 in gebruik zoals nu. Verenigingen die er momenteel gebruik van maken, kunnen dat blijven doen. Biljartvereniging De Plas verhuist in 2025 naar een deel van de huidige supermarktlocatie.

De gemeente gaat in gesprek met betrokkenen over de gevolgen van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de toekomst van het centrum Langeraar. Zorg en belang voor een goede huisvesting van de verenigingen die gebruik maken van Parola spelen hierin een belangrijke rol. En realiseren van een nieuwe supermarkt blijft een wens.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.