Nieuwkoops

Nieuwveenseweg en Noordenseweg heringericht

De Nieuwveenseweg en Noordenseweg in Nieuwkoop krijgen groot onderhoud en worden opnieuw ingericht. De maximumsnelheid wordt ook aangepast. De werkzaamheden starten aanstaande maandag.

Gemeente Nieuwkoop meldt dat het onderhoud van maandag 24 juni tot en met dinsdag 9 juli wordt uitgevoerd. De maximumsnelheid gaat naar 30 km per uur. Het fietspad komt hoger te liggen dan de rijbaan en er worden visuele drempelplateaus aangelegd. Ook worden de kruisingen en de oversteekplekken verbeterd. Er komt een zebrapad bij de Achterweg en er komen twee snelheidsremmende maatregelen in de vorm van wegversmallingen. Bewoners zijn betrokken geweest bij het maken het ontwerpe.

Het werk is opgedeeld in twee fasen:  

  • Fase 1: Afsluiting tussen de Achterweg en de Julianalaan (komgrens). De route Achterweg – Nieuwveenseweg – N231 is met enige hinder mogelijk. 
  • Fase 2: Afsluiting tussen de Achterweg en de rotonde N231. De route Dorpsstraat – Noordenseweg is met enige hinder mogelijk.   

Voor gemotoriseerd verkeer is een omleidingsroute via de N231. De Beatrixlaan is de calamiteitenroute voor de hulpdiensten en omleidingsroute voor fietsers. De bus van Arriva rijdt via een omleiding. De haltes Meeuwenlaan, Roerdomplaan en Kennedylaan vervallen voor lijn 147 en 247. Alternatieve haltes zijn Maarten Freeke Weije en Nieuwveenseweg. Van lijn 101 vervallen de haltes RK Kerk, Simon van Capelweg, De Watergeus, Kwekerij, Noordenseweg, Zwembad, Meeuwenlaan, Roerdomplaan, Kennedylaan. alternatieve haltes zijn Prolkade en Nieuwveenseweg (halte langs de N231).


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.