Mijn Club: Stichting Historische Kring Liemeer

“Je vooraankondiging van dit stukje alsof het zou gaan over St Historische Kring Nieuwveen’ klopt niet", begint secretaris Frits Mesman. "Ooit werd St. Historische Kring Zevenhoven opgericht, toen de collectie bodemvondsten (scherven en aardewerk) van Dirk van den Bosch, die hij vond op zijn land aan de Kousweg, werd tentoongesteld in de toenmalige RK Basisschool Johannes de Doper."

"’Ome’ Dirk wilde zeker weten, dat zijn verzameling niet met de vuilniswagen zou worden meegegeven of ongemerkt zou verdwijnen. Met de tentoonstelling in de gymzaal, georganiseerd door een nicht van hem (Bep de Bruin), werd de interesse in Zevenhoven gewekt en de Historische Kring opgericht (1983)."

"Toen gemeente Zevenhoven en Nieuwveen in 1991 fuseerden, werd ook de naam van de stichting veranderd in St. Historische Kring Liemeer en het bestuur uitgebreid met enkele leden uit Nieuwveen.”

Hans Broekkamp is voorzitter en zegt: “Zelf weet ik niet zoveel van de plaatselijke geschiedenis want ik ben een Tukker (Hengelo), maar toen ik met pensioen ging wilde ik mijn nieuw verworven vrije tijd zinnig besteden en heb mij aangemeld als bestuurslid. We organiseren 2 keer per jaar ’n nieuwe tentoonstelling en vooral die over het onderwijs in Nieuwveen en Zevenhoven hadden mijn - als voormalig directeur van de de Diamant in Zevenhoven - bijzondere aandacht."

"Maar ook die over de historie van de Kerkstraat in Nieuwveen was interessant, vooral voor ’oud-Kerkstraters’, die met elkaar allerlei herinneringen konden ophalen aan de tijd, die zij hier als kinderen woonden.”

“Heel bijzonder was ook de grote collectie van van doktersspullen van dokter van Dongen, die tot zijn overlijden, als vrijwilliger zelf ook erg actief was in onze club", vult Frits hem nog aan. "We hebben zo’n 300 donateurs, die 2 keer per jaar de Baardman - ons clubblad - thuisgestuurd krijgen. Daarin mooie verhalen over specifieke historische gebeurtenissen; in de laatste editie werd ruim aandacht gegeven aan rijke geschiedenis van Nicolaas Boys. Ook de volgende wisseltentoonstelling wordt ingericht met allerhande materiaal van de 90-jarige voetbalclub."

"Boven staat de vaste tentoonstelling, waaronder ook de collectie van ome Dirk.”

"Donateurs krijgen ook een uitnodiging voor de jaarvergaderingen, waarbij we meestal een spreker over een passend onderwerp uitnodigen. Zij krijgen ook de kans om mee te gaan met leuke excursies, die we organiseren, zoals bijvoorbeeld een rondvaart op de Leidse grachten of door het Boskoopse kwekersgebied. Of naar het Nederlands Transportmuseum in Nieuw Vennep en de Heksenwaag in Oudewater. Daar kan iedereen natuurlijk ook op eigen houtje naar toe, maar de meerwaarde om met ons mee te gaan, zit in het feit, dat wij altijd wel een rondleider of gids kunnen regelen omdat we met ’n grotere groep komen."

Toegang tot de Oudheidkamer; (Kerkstraat 31) is voor iedereen gratis tijdens openingstijden (woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. "Wèl hebben we bij de uitgang een bus voor ’n vrijwillige bijdrage. Daarbij nog de subsidie van de gemeente en inkomsten van adverteerders en komen we net aan rond."

De Oudheidkamer zelf heeft ook een rijke historie: Gebouwd in 1897 als onderkomen voor ’De Vereniging tot Drankbestrijding in Nieuwveen eo. (Ter Aar)’. Mesman: “In die tijd kregen veel dagarbeiders (oa in de landbouw of veenderij), 1 keer per week hun salaris en kwamen zij op vrijdagmiddag altijd wel langs een café tegen op hun weg naar huis.”

De volgende

Broekkamp is, behalve voorzitter van de Historische Kring ook amateur-vogelkweker en lid van ’t Sijsje. Dat is interessant voor de volgende aflevering van deze tweewekelijkse rubriek: Mijn Club.


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.

Calamiteiten 10 jul. 2024 17:23

Broodje veroorzaakt brand in Nieuwkoop

Aan de Waterleliestraat in Nieuwkoop werd woensdagmiddag een woningbrand gemeld. Het liep gelukkig met een sisser af.

Sport 10 jul. 2024 14:35

Strooplikkerstoernooi weer succesvol afgesloten

Als vanouds was het Strooplikkerstoernooi (41e editie) weer een oer-gezellige week met veel tennisplezier voor de spelers èn publiek uit de wijde omgeving (Zoetermeer, Den Haag, Oude Wetering, Rotterdam etc.).

Mijn Club 10 jul. 2024 09:12

Mijn Club: Postduivenvereniging De Witpen

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in clubgebouw de WenS: géén oude(re) mannen in ’n grijze stofjas, maar in plaats daarvan: jonge mannen met een biertje aan de bar. ”Nee, dat was misschien vroeger wel zo, maar nu echt niet meer".

Natuur en recreatie 9 jul. 2024 13:43

40 jaar 4Daagse Nijmegen

Het was in 1984 een groepje collega’s, die bij de Raad van Arbeid in Leiderdorp werkten en zin kregen om samen aan de Vierdaagse mee te gaan doen. Zoveel jaar na het begin is het  onduidelijk of zij indertijd méér zin hadden om daar te gaan stappen òf echt te gaan te lopen?! Het werd uiteindelijk: Wandelen èn stappen!