Mijn Club: Postduivenvereniging De Witpen

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in clubgebouw de WenS: géén oude(re) mannen in ’n grijze stofjas, maar in plaats daarvan: jonge mannen met een biertje aan de bar. ”Nee, dat was misschien vroeger wel zo, maar nu echt niet meer".

"Het is hier op vrijdagavond gewoon gezellig: tijdens het wachten op de vrachtwagen drinken we graag een biertje", zegt bestuurslid Sil van Vliet (25) uit Nieuwveen. “Nou ja, eigenlijk Ter Aar, maar ik voel me meer Nieuwvener!). M’n vader had altijd al duiven en ik heb zijn hobby overgenomen; ik heb er zelf nu zo’n 150. Wat er zo leuk aan is? Nou, je bent eigenlijk de coach van een team duiven, die je in zo goed mogelijke conditie aan de start wil laten verschijnen. En natuurlijk de spanning op het moment dat ze thuiskomen. Dat geeft een moment van ontlading en rust na al de tijd en het werk dat je er in hebt gestoken!"

"Bij de Witpen hebben we nu 6 of 7 leden, die jonger zijn dan 30. Nee, onder de 20 hebben we ze (nog) niet,” zegt voorzitter Theo Wijfjes (70). "In totaal hebben we nu zo’n 35 leden, die samen zo’n 25 hokken hebben. We vallen, met de duivenverenigingen uit Langeraar, Alphen, Roelofarendsveen, Bodegraven, Woerden en Zevenhuizen in afdeling 5 Zuid Holland van de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)."

“Zo, ik ga nu eerst even helpen laden", zegt Sil op zeker moment. "Ze moeten vanavond naar Numansdorp (50 km); dit is de eerste vlucht voor jonge duiven. Gisteren hebben we de oude duiven ingekorfd voor een vlucht uit Fontenay, dat ligt vlakbij Parijs (500 km)."

"Hoe een duif de weg naar huis kan vinden? Dat is nog altijd ’n raadsel. Ze oriënteren zich vooral op de zon en ook op (kerk-)torens in de omgeving; vooral katholieke, zegt men!” roept Stephan Göbel van achter de bar. “Dat klopt wel", vult Sil hem aan. "Als je wordt gebeld door iemand die een duif van je heeft gevonden, is dat inderdaad vaak in de buurt van een hoge toren!"

"De risico’s voor duiven onderweg zijn best groot: roofvogels, zoals de slechtvalk en sperwers, maar ook windmolens en hoogspanningskabels zorgen jaarlijks voor heel wat slachtoffers onder onze duiven. Dus als er een ergens gevonden is, gaan we ’m graag weer halen, want je wil gewoon altijd je eigen duiven weer thuis in het hok hebben! Tenzij het te ver rijden is, dan kun je beter ’n koerier inschakelen!”

De volgende

Postduiven behoren voor liefhebbers tot de categorie ’kleine huisdieren’. Net als sierduiven, kippen, kwartels, eenden, konijnen en cavia’s. Nu kennen we in Ter Aar toevallig de Klein Dier Sport Vereniging (KDS) Ons Belang, vooral bekend van de grote show die zij organiseren in november bij kwekerij de Kleerkast. Ik ga eerst eens kennis maken met voorzitter Frits Verkerk en u leest over deze bijzondere club in ’n volgend artikel; over twee weken.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.