Mijn Club: IJsvermaak Noorden

IJsvermaak Noorden is één van de drie ijsclubs in het ’oude’ Nieuwkoop. Behalve deze bestaan ook IJsvermaak Zuideinde en de Nieuwkoopse Landijsbaan.

“IJsvermaak Noorden bestaat sinds 1907 en is het resultaat van een fusie met meerdere Noordense ijsclubs", zegt voorzitter Jaap Wansinck.

Vroeger had namelijk iedere kroeg in Noorden (en Nieuwkoop) een eigen ijsclub. De basis van IJsvermaak werd café Maarsseveen. In haar vroege bestaan organiseerde de ijsclub soms kortebaan- en koppelafvalwedstrijden. Gestreden werd toen niet om geld, medailles of bekers, maar bijvoorbeeld om rook- en etenswaren; ’voor spek en bonen’ is een uitdrukking, die we nu nog kennen en ons aan die tijd herinnert.

"Het aardige is, dat ik in oude notulen heb gezien, dat ook mijn opa deel uit maakte van het eerste bestuur. Hij, m’n vader en ikzelf werkten als jachtopziener op de Noordense plassen en waren we eigenlijk altijd op de plas; in de zomer maar ook in de winter en dienden we de belangen van jagers, vissers, rietsnijders, de eigenaar, natuurorganisaties èn schaatsers. Toen ik ’n jaar of 15-16 was, gingen we, met ’n paar vrienden, weleens naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam, kreeg ik meer interesse in de schaatssport en kwam zo uiteindelijk ook in het bestuur van IJsvermaak. Maar, we waren dus niet de enige ijsclub in Nieuwkoop en er bestond altijd enige rivaliteit. Toen wij in 1966 als eerste ijsclub de Plassentocht Noorden organiseerden, gaf dat onderling nogal wat reuring. Toenmalig burgemeester van Montfoort gelastte dat de verschillende ijsclubs in Nieuwkoop/Noorden met elkaar aan tafel moesten om afspraken te maken over het organiseren van één Plassentocht in Nieuwkoop. Dat gebeurde in ’t Vliegend Paard. Daar werd een overeenkomst gesloten om zoveel mogelijk samen te werken en later werd nog de Stichting Plassentochten Nieuwkoop Noorden (SPNN) opgericht. Sindsdien verdelen we de stempelposten en verzorgen ieder zo’n 20 kilometer van het traject; wij doen ’ons deel’ op de Noordeinderplas. Ook in het bestuur hebben we de zetels verdeeld: 30% (+ de voorzitter) voor de Landijsbaan, 30% (+ secretaris) voor IJsvermaak Zuideinde en 40% voor IJsvermaak Noorden. Als we dan besluiten een nieuwe tocht te organiseren, begint het pas. Want je hebt héél veel mensen nodig om ’n tocht goed (en veilig) te organiseren: die de route uitzetten en markeren, verkeer- en parkeerregelaars, bemanning van de koek en zopietent en stempelposten, maar vooral: sneeuwruimen…! Continue sneeuwschuiven…Ergens in de 80-er jaren hadden wij eens de enige toertocht die kon doorgaan, want elders in het land slaagde men er niet in, een baan schoon te maken (en te houden)!”

Hij vervolgt: “In samenwerking met de gemeente maakten we ’t ’Draaiboek Winterpret’, die tevens model staat voor andere toertochten in den lande. Hierin staat nauwkeurig beschreven, hoe we te werk gaan - geldt ook voor ijs-vissers en -zeilers - als het begint te vriezen en een Plassentocht in zicht komt…."

"Wij bewaren ons materiaal (waaronder veegmachines en de ijsambulance) in Gebouw de Rietzanger, dat wij destijds, in samenwerking met KBO (nu 50+), hebben ge- en verbouwd.”

De volgende

De verschillende ijsclubs hadden enkele fanatieke en talentvolle leden en toen de Vechtsebanen (kunstijsbaan in Utrecht) in 1970 werd geopend, besloten zij de krachten te bundelen en een trainingsgroep op te richten: NINO.

Hoe het daar allemaal gaat, gaan we horen van Mariska Tersteeg, lid van het eerste uur en trainer Gijs van der Zwet.


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.

Calamiteiten 10 jul. 2024 17:23

Broodje veroorzaakt brand in Nieuwkoop

Aan de Waterleliestraat in Nieuwkoop werd woensdagmiddag een woningbrand gemeld. Het liep gelukkig met een sisser af.

Sport 10 jul. 2024 14:35

Strooplikkerstoernooi weer succesvol afgesloten

Als vanouds was het Strooplikkerstoernooi (41e editie) weer een oer-gezellige week met veel tennisplezier voor de spelers èn publiek uit de wijde omgeving (Zoetermeer, Den Haag, Oude Wetering, Rotterdam etc.).

Mijn Club 10 jul. 2024 09:12

Mijn Club: Postduivenvereniging De Witpen

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in clubgebouw de WenS: géén oude(re) mannen in ’n grijze stofjas, maar in plaats daarvan: jonge mannen met een biertje aan de bar. ”Nee, dat was misschien vroeger wel zo, maar nu echt niet meer".

Natuur en recreatie 9 jul. 2024 13:43

40 jaar 4Daagse Nijmegen

Het was in 1984 een groepje collega’s, die bij de Raad van Arbeid in Leiderdorp werkten en zin kregen om samen aan de Vierdaagse mee te gaan doen. Zoveel jaar na het begin is het  onduidelijk of zij indertijd méér zin hadden om daar te gaan stappen òf echt te gaan te lopen?! Het werd uiteindelijk: Wandelen èn stappen!