Mijn Club: Golf- & CountryClub Liemeer

De golfbaan is aangelegd in 2005, op initiatief van 3 mannen (Ponsioen, Haan en de Grauw), die elkaar kenden van de Rotary in Woubrugge en al jarenlang iedere week samen een rondje golf speelden, maar op andere banen vaak te lang moesten wachten. Dat bracht hen op het idee, zelf een golfbaan te willen bouwen. Toen bleek dat daarvoor in Woubrugge geen plek was, kwamen zij in contact met akkerbouwer Ies Bos, die zijn land aan de Schilkerweg in Nieuwveen wel wilde verkopen. Toen voorbijgangers de graafmachines bezig zagen, werd regelmatig opgemerkt: “dat komt niet meer goed, dat krijgen ze nooit meer vlak!”

Maar nu ligt er een prachtige ’all wheather’ 18 holes Championship Course (Torenbaan) en ook een korte (9 holes): de Bovenlandenbaan, ongeveer tussen de Ringsloot en het Aarkanaal. De Torenbaan met 18 holes (par 72) is uitdagend en voor zowel hoge als lage handicaps leuk om te spelen; alle ’greens’( ’t kortgemaaide gras rond de hole) zijn verschillend en door het open karakter van de baan komt de wind steeds weer uit een andere hoek.

Voorzitter John Westerbrink: “Wat betreft de toevoeging ’Countryclub'; we leggen een verbinding tussen de golfsport enerzijds en natuur en landleven anderzijds. De baan is voorzien van fraaie waterpartijen en bunkers en we hebben ’op’ Liemeer een grote biodiversiteit met steeds meer soorten (flora èn fauna). Door aanleg van takkenrillen, bloemenstroken en (nagenoeg) chemievrij onderhoud, zien we een flinke toename van insecten en kruiden. En hoe groter de variatie in kruiden, des te meer insectensoorten. Met toename van insecten komen er ook weer meer vogels naar de golfbaan."

G&CC Liemeer streeft ernaar haar leden en bezoekers een gezonder, sportiever, leuker en socialer leven te bieden. Dat doen we door familie- en vriendengolf te faciliteren en allerlei activiteiten te ontplooien naast het golfen. Kortom: Liemeer wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen, jong en oud.

"We zijn een sociale en gezellige vereniging met zo’n 1400 leden, waarbij ruim 150 vrijwilligers allerlei werkzaamheden verrichten, hetzij fysiek of als deelnemer in één van de 22 commissies, zoals de baancommissie, bridge-cie, handicap- en regelcie, ict- of jeugdcie of - en een heel bijzondere: - de G-Golfcie, een commissie die zich inzet voor golf voor mensen met een verstandelijke (VG, op zondagmorgen) en/of lichamelijke (LG) beperking. De G-golfcommissie biedt begeleiding bij de golflessen en het lopen van ’een rondje golf’ op de Bovenlandenbaan (9 holes).”

LIemeer beschikt daartoe ook over een zgn. Paragolfer, een elektrische rolstoel met brede banden, waardoor mensen, die niet (meer) kunnen lopen, toch een rondje golf kunnen spelen.

De volgende

Naast de golfbaan ligt aan de Oostkanaalweg de ijsbaan van de Ter Aarse IJsclub. Ik ga eens vragen aan Hein Jan Bocxe, de voorzitter, of zij bij de laatste openstelling van de baan (11 januari) ook last hadden van golfballen op het ijs?!


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn vandaag 09:29

Dorpsraad Rondom de Plassen organiseert Zorgmarkt

Vergrijzing is voor iedereen inmiddels een bekend begrip. De vergrijzing in Nederland neemt toe, omdat de gemiddelde leeftijd stijgt. Door het stijgende aantal ouderen moeten er ook steeds meer zorgvoorzieningen bijkomen. Tegelijkertijd is het zorgsysteem in Nederland nogal veranderd. De centrale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor veel taken gedelegeerd aan de gemeenten en zorgverzekeraars, vanuit de gedachte dat deze de betreffende taken goedkoper en beter kunnen uitvoeren omdat zij de burgers en de thuissituatie beter kennen dan de landelijke overheid. Belangrijk bij de invulling van de zorg is de participatiesamenleving, waarin mensen actief deelnemen aan activiteiten die het welzijn van medeburgers bevorderen.

Sport gisteren 20:11

Terugblikken en Vooruitkijken 24 februari

Eindelijk zal er na twee inhaalronden weer een volledig programma worden gespeeld in de diverse voetbalcompetities. Toch hebben de diverse ploegen niet stilgezeten. Er is driftig doorgetraind in deze periode en ook heeft men wat oefenwedstrijden gespeeld. Onze verslaggever Theo Leliveld peilde de stemming in de diverse kampen... 

Levensbeschouwing gisteren 14:20

Wat is de zin van het leven? en Wie ben ik?

Als zulke vragen je bezighouden, is Alpha misschien iets voor jou!" zegt pastor Heleen van de Reep. "In een aantal bijeenkomsten (12 avonden en 1 weekend (vrijdagavond en zaterdagmorgen) praten we over zaken zoals geloof en zingeving. Alpha wordt in allerlei kerken in Nederland georganiseerd, maar wij werken vanuit de katholieke kerk. Alpha is gezellig, laagdrempelig en absoluut niet saai! De sfeer is open en ontspannen en om deel te nemen hoef je niet vroom of super gelovig te zijnHet is voor iedereen, of je nu een vaste kerkganger bent of iemand die er  maar af en toe eens komt. Ook mensen van een ander geloof en mensen die de kerk alleen maar van de buitenkant kennen, zijn van harte welkom.

Sport gisteren 00:00

Ben Heemskerk Toernooi 2024

Voor de twintigste keer in de zestigjarige geschiedenis van Biljartvereniging Harago uit Ter Aar zal het Ben Heemskerk Toernooi gaan plaatsvinden. Een evenement waaraan ieder zichzelf respecterende biljarter kan laten zien of hij de finaledag van dit toernooi kan gaan bereiken...

Gezondheid en welzijn 20 feb. 2024 15:51

ProMove voegt oefeningen toe aan website

Zoals velen inmiddels al weten, is de fysiotherapiepraktijk Bakker & de Vos per mei 2022 van naam veranderd. Door het pensioen van Teun Bakker en de intrede van Erik Ettema kreeg de praktijk de naam ProMove, bewegen & gezondheid. Hierbij is ook de website vernieuwd en daar is nu iets nieuws aan toegevoegd.