Pixabay
Advertorial Voor Kinderen

Lichaam betrekken bij behandeling binnen de jeugdhulpverlening

Er komt steeds meer aandacht voor het betrekken van het lichaam bij behandelingen binnen de hulpverlening. Niet alleen meer praten of uit een werkboek werken tijdens behandeling, maar ook doen met het lichaam. Op deze manier komt een meer integrale behandeling tot stand en kunnen soms patronen worden doorbroken die al jarenlang gaande zijn. In deze blog wordt stilgestaan bij hoe De Praktijk4Kids het lichaam integreert in behandelingen en waarom!

Bij het leren kennen van een kind is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over wat er goed gaat en waar het kind (en de omgeving) tegenaan lopen. Niet alleen wat er te zien is in bijvoorbeeld het gedrag of de emoties van het kind, maar ook wat eronder zou kunnen liggen. Hiervoor houdt De Praktijk4Kids een piramidemodel aan, waarbij de onderste bouwsteen het lichaam representeert.

Als er problemen zijn met het lichaam (denk aan eten, drinken, slapen, bewegen, medisch), moet daar eerst op worden ingezet. Als het lichaam namelijk niet in orde is, zie dan maar eens op te letten in de klas of je emoties te reguleren. Boven de laag van het lichaam, komt het gevoel van veiligheid van het kind: ervaart hij/zij veiligheid, rust, stabiliteit, enzovoort? Vervolgens wordt er gekeken naar de prikkelverwerking van het kind: hoe komen prikkels binnen, hoe worden deze verwerkt en wat is het resultaat van deze verwerking, te zien aan bijvoorbeeld het gedrag? Pas dáárna komen factoren zoals intelligentie, zelfbeeld, concentratie, enzovoort, aan bod. Eerst inzetten op het lichaam dus: de basisbehoeften, rust in het lichaam en prikkelverwerking.

Als er in de onderste laag van de piramide al problemen worden gesignaleerd, wordt daar dus eerst op ingezet. Als een kind bijvoorbeeld een kritische eter is, kan hier behandeling op worden ingezet. Of als een kind slecht slaapt, kan de slaapcoach meedenken. Als er in de volgende laag van de piramide, veiligheid, problemen worden gesignaleerd, wordt daar vervolgens op ingezet. Denk hierbij aan traumabehandeling of het werken aan gehechtheidsrelaties via het ervaren met het lichaam (griefelen is hierbij een van de opties). Ook mindfulnesstrajecten, yogatherapie en het integreren van ontspanningsoefeningen behoren tot de opties. Als er ten slotte problemen worden gesignaleerd op het gebied van de prikkelverwerking, kan er sensorische integratietherapie worden ingezet.

Door het integreren van lichaam en geest kan er vaak nóg meer vooruitgang geboekt worden. Ben je benieuwd naar de verschillende mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met karin@depraktijk4kids.nl of met 0172-425425.


Meer nieuws

Wonen en bouwen vandaag 09:21

Goed nieuws voor jongeren die een woning zoeken

WSN wil dat er voldoende woningen beschikbaar komen voor jongeren met een lager inkomen. Dat is lastig omdat je lang ingeschreven moet staan voor een woning. Daarom gaat WSN een aantal woningen aanbieden speciaal voor jongeren. De woningen worden aangeboden via de website Huren in Holland Rijnland.

Gemeente gisteren 10:13

‘We blijven in beweging'

De maand september werd uitgeroepen tot 'Nieuwkoop on the Move'-maand. Omdat er eindelijk veel meer mocht, konden de verenigingen het nieuwe seizoen weer opstarten. Dat is op veel plaatsen ook goed van de grond gekomen.

Advertorial Gezondheid en welzijn 26 okt. 2021 15:20

Fysiotherapie bij kaakklachten

Nieuwkoop/Ter Aar - Veel mensen ervaren wel eens klachten in het kaakgebied. Vaak worden deze niet herkend. Nog veel minder bekend is de rol die fysiotherapie bij dit soort klachten kan spelen.

Verkeer en vervoer 26 okt. 2021 12:52

Fietsverlichtingsactie zaterdag 6 november

Het is belangrijk dat de verlichting op de fiets het doet. Zeker nu het weer vroeger en langer donker wordt. Ook dit jaar is er daarom weer de fietsverlichtingsactie. Bij vijf rijwielhandelaren uit de gemeente kunt u op zaterdag 6 november gratis uw fietsverlichting laten controleren.

Wonen en bouwen 26 okt. 2021 09:45

Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor de zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.