Jaarvergadering Dorpsraad ’Rondom de Plassen’

Het bestuur was tevreden met de ruime opkomst van zowel leden, medewerkers van gemeente Nieuwkoop, de burgemeester en enkele andere belangstellenden/potentieel nieuwe leden.

Na de gebruikelijke agendapunten (notulen ALV ’23, jaarverslag en begroting) werd de contributie voor 2024 ongewijzigd vastgesteld op €10,00 per gezin/pj.

Daarna de bestuursverkiezing. Secretaris Michel Pieterse bedankte prominent bestuurslid Cor Heemskerk voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor de Dorpsraad met speciale focus op Papenveer. Cor stelde zich echter niet meer herkiesbaar. In zijn plaats werd Nelleke van Olst - sinds twee jaar woonachtig in Langeraar - unaniem als nieuw bestuurslid gekozen. Ook Monica Fransen treedt als nieuweling toe tot het bestuur. Bart van Poppel werd herkozen. Daarmee blijft het bestuur op voldoende sterkte, echter Michel stelde aan het einde van de vergadering nog wel, dat hij dit jaar nog volmaakt als secretaris en vice voorzitter, maar daarna ècht niet meer!

Toen kwamen de verschillende commissieleden aan het woord om te vertellen over hun activiteiten. Simon Slof somde de belangrijkste activiteiten van 2023, als voorzitter van de werkgroep Maatschappelijk Welzijn (MW), op: het Samen Eten (eerste woensdag vd maand in de Aarhoeve voor inwoners van de dorpskernen Papenveer en Langeraar) draait weer op volle toeren, Ook noemde hij het fenomeen Walking Football, hetgeen door Altior wordt georganiseerd - al ruim 6 jaar - en op dit moment 27 deelnemers kent. “En er is nog ruimte, Iedere woensdagmiddag om 14:30 uur verzamelen we in de kantine van Altior!” vult voetbaltrainer Peter Otto hem aan. Trots is Simon ook op de Zorgmarkt, die op 9 maart jl. werd georganiseerd; goede opkomst, interessante sprekers en veel relevante informatie werd door de bezoekers ’opgehaald’ bij de verschillende kramen. De volgende staat al gepland op: 11 oktober 2025.

Cor Heemskerk vertelt namens werkgroep Verkeer & Veiligheid (V&V) over de renovatie van de Geerweg, waar - door toepassing van verschillende snelheidsremmende maatregelen - de gemiddelde snelheid fors is afgenomen; dit tot grote tevredenheid van de aanwonenden. Een volgend project wordt de renovatie van de Vriezenweg. Daartoe wordt nu al druk overlegd met Gemeente Kaag & Braassem. Ook vertelde hij over de plaatsing van een AED bij de Rietlanden, een wijk in Langeraar, die tot dan toe nèt buiten het bereik (> 500 mtr.) van de dichtst bijzijnde (bij dr. Gorissen) reikte.

Namens de Werkgroep Schiphol vertelt Wim vd Heiden (tevens penningmeester in het bestuur) hoe de Dorpsraad is vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en hoe van daaruit de belangen van inwoners van Langeraar en Papenveer worden verdedigd. “Kijk, wij zijn niet tegen Schiphol, maar willen wèl onze belangen, zoals geluidsoverlast, uitstoot CO2, Stikstof en gevaarlijke stoffen onder aandacht van de beleidsmakers houden!”

Bart van Poppel houdt zich in de Taskforce RES (Regionale Energie Strategie) bezig met de inspraak van burgers in de besluitvorming en hamert bij de gemeente op het gegeven, dat het creëren van zonnevelden en wel-of niet plaatsen van windturbines “wel goed moet gebeuren, want de impact op onze leefomgeving is héél groot!”

Tenslotte presenteerde Ruud Jansen van de werkgroep Natuur, Recreatie & Water (NRW) de activiteiten van afgelopen jaar. Zoals bijvoorbeeld de hanging baskets, die al jarenlang in het centrum van Langeraar en Papenveer worden opgehangen. Bovendien is onlangs, met hulp van vrijwiligers, de Poel weer schoongemaakt en heeft de werkgroep gezorgd voor vervanging van het - voor wandelaars met een kinderwagen of slecht ter been zijnde - vervelende klaphek op het Laarzenpad. Hij vertelde ook, dat de werkgroep zich de volgende jaren meer gaat richten op zaken die recreatie betreffen. Als voorbeeld noemde hij de start van een fietsgroep, die op zondag, in twee gezelschappen (snel en iets minder…) gezellig gaan fietsen op zondagmorgen.

De rondvraag leverde geen vragen op, zodat Michel de vergadering rondom 22:00 uur al kon sluiten, echter niet nadat hij aankondigde, dat de Dorpsraad in de loop van dit jaar bijeenkomsten zal organiseren voor inwoners (leden èn niet-leden) van Langeraar en Papenveer om nader kennis te maken en informatie van hen te kunnen verzamelen. De uitnodiging wordt met name gericht op jeugd en jong-volwassenen, voor wie de Dorpsraad juist in de toekomst van groot belang zal zijn.


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.

Calamiteiten 10 jul. 2024 17:23

Broodje veroorzaakt brand in Nieuwkoop

Aan de Waterleliestraat in Nieuwkoop werd woensdagmiddag een woningbrand gemeld. Het liep gelukkig met een sisser af.

Sport 10 jul. 2024 14:35

Strooplikkerstoernooi weer succesvol afgesloten

Als vanouds was het Strooplikkerstoernooi (41e editie) weer een oer-gezellige week met veel tennisplezier voor de spelers èn publiek uit de wijde omgeving (Zoetermeer, Den Haag, Oude Wetering, Rotterdam etc.).

Mijn Club 10 jul. 2024 09:12

Mijn Club: Postduivenvereniging De Witpen

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in clubgebouw de WenS: géén oude(re) mannen in ’n grijze stofjas, maar in plaats daarvan: jonge mannen met een biertje aan de bar. ”Nee, dat was misschien vroeger wel zo, maar nu echt niet meer".

Natuur en recreatie 9 jul. 2024 13:43

40 jaar 4Daagse Nijmegen

Het was in 1984 een groepje collega’s, die bij de Raad van Arbeid in Leiderdorp werkten en zin kregen om samen aan de Vierdaagse mee te gaan doen. Zoveel jaar na het begin is het  onduidelijk of zij indertijd méér zin hadden om daar te gaan stappen òf echt te gaan te lopen?! Het werd uiteindelijk: Wandelen èn stappen!