Infoavond Dorpsraad druk bezocht

Dorpsraad ’Rondom de Plassen' organiseerde op dinsdag 23 mei een informatieavond voor alle inwoners van Langeraar en Papenveer. Het draaide met name om alle werkzaamheden op de Langeraarse Plassen en vooral om de aanleg van nieuwe eilanden.

Secretaris Michel Pieterse heette alle bezoekers van harte welkom in het gebouw van Scouting Welverro.

Natuurzone Noordplas

Toen kwam Paul Hollander, projectmanager bij Hoogheemraadschap van Rijnland, aan het woord. Deze organisatie - die de meeste aanwezigen vooral kennen van de aanslag voor waterschapsbelasting, die jaarlijks op de deurmat valt - is verantwoordelijk voor droge voeten en schoon water: voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. De waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen (ca. 150 ha) is matig: troebel en (gif-)groen door fosfaat, algen en bagger in het water. In de warme zomermaanden komt ook regelmatig blauwalg voor, reden waardoor zwemmen in de Poel dringend wordt afgeraden.

Om de biodiversiteit (leefomgeving van planten en dieren) te verbeteren werden verschillende maatregelen getroffen: om het doorzicht van het water te verbeteren werd ongeveer 400.000 m3 baggerspecie verwijderd en via een persleiding afgevoerd naar weilanddepots ten noorden van de Geerplas en langs de Ringdijk. Ook werd een slibvang (kuil) met een doorsnede van ca. 200 en een diepte van 7 mtr. gegraven. Bedoeling is, dat het nog zwevende slib op den duur in de put neerdaalt en daar voorlopig (>25 jaar) op de bodem blijft liggen. Alle werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met als zichtbaar resultaat: een natuurzone van bijna 4 hectare groot: in de Noordplas, langs het Kerkpad. Ter bescherming van de natuurzone, die voornamelijk water blijft, is een rij palen geslagen. De zone blijft echter wel toegankelijk voor kano’s en schaatsers. Een kritische vraag werd gesteld tav toekomstig onderhoud: ”Wat, als er (te-)veel bomen gaan groeien en daar aalscholvers gaan broeden?” Hollander antwoordde: “Veel weten we nog niet; eerst willen we zien hoe de zone zich hier ontwikkelt; daarna kunnen we pas ’n beheersplan maken.”

Papeneiland

In de Zuidplas werd in 2019 gestart met de aanleg van het Papeneiland. Mede-initiatiefnemer Peter van Eijk vertelde, hoe hij en zijn collega Jan van Tol, vanuit de werkgroep Langeraarse plassen - samengesteld uit leden van de Dorpsraad, de surf- en zeilclub en Vereniging van Eigenaren van Langeraarse Plassen (VELP) - de uitdaging aangingen om vanuit het niets een eiland ’uit het water te stampen’. van Eijk: “Wij hebben allebei zelf een mooie plek aan het water, maar dat is niet voor iedereen weggelegd; recreatie op de plassen is (was) voor de meeste inwoners van Langeraar en Papenveer een utopie. “We hebben kans gezien om in korte tijd een fraai recreatie-eiland te bouwen met hulp van veel plaatsgenoten en steeds in samenspraak met de gemeente: In den lande wordt het door onze burgemeester als ’n mooi voorbeeld genoemd, van hoe je, met participatie van de plaatselijke bevolking en in samenwerking met plaatselijke overheid een prachtig resultaat kunt boeken!”

Het Papeneiland biedt ruimte en mogelijkheden voor veel recreanten: sporters, zon-aanbidders, kinderen op de speeltoestellen en: scouting Wapata.


Meer nieuws

Calamiteiten 28 sep. 2023 22:08

Huiszoeking in Ter Aar in zaak plofkraken

In een groot onderzoek van de Nederlandse en Duitse politie zijn vier personen aangehouden die worden verdacht van een serie plofkraken. In onder andere Ter Aar werden huiszoekingen verricht.

Calamiteiten 27 sep. 2023 22:19

Passanten redden bestuurster uit auto te water in Vrouwenakker

Woensdagmiddag rukten de hulpdiensten massaal uit voor een voertuig te water aan de Ruigekade in Vrouwenakker. Aldaar was een bestuurster met haar auto de Amstel ingereden. Enkele toevallige passanten redden haar uit het voertuig. (Foto: Politie Kaag & Braassem)

Dieren 27 sep. 2023 15:44

Blauwtong vastgesteld in Ter Aar

In Ter Aar is blauwtong vastgesteld. Deze niet besmettelijke ziekte onder herkauwers, vooral schapen, runderen en geiten, wordt vooral verspreid door knutten (meurzen zoals wij ze noemen) en muggen.

Gezondheid en welzijn 27 sep. 2023 08:40

Voldoet u aan de Beweegrichtlijn?

Beweegt u wel genoeg? Veel mensen zijn geneigd deze vraag met “Ja” te beantwoorden maar in de praktijk blijkt dat slechts 4 van de 10 volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijn.

Cultuur 26 sep. 2023 19:46

Naar de Kaleidoskoop

Wat staat er de komende week op het programma bij Kaleidoscoop? In dit bericht de agenda voor de komende week.

Sport 26 sep. 2023 16:38

5 jaar wandelvoetbal bij Altior

Waar en wanneer kun je zo’n 80 grijze (en kale) mannen bij elkaar in een voetbalkantine zien? Welnu, dat kon afgelopen vrijdag (22 september) bij Altior, dat een Walking Football-toernooi organiseerde met deelnemers, afkomstig uit alle windstreken van Nederland: Monnickendam, Voorschoten, Dordrecht, Maarssen, Amstelveen, Hoofddorp, Kamerik en natuurlijk van Altior zelf, met twee teams: Tikkietrug en Effe Breed.