De plek waar de plannen gemaakt worden

Half miljoen subsidie voor Gebiedscoöperatie Nieuwkoop

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelde twee subsidieaanvragen van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) positief. Een maximaal te verlenen subsidiebedrag van € 502.545 is voor 15 jaar toegekend.

Dit betreft de postcoderoosprojecten aan de Nijverheidsweg 5 en de Transportweg 46 in Nieuwkoop. Dankzij deze subsidie en door het aantrekken van externe financiering kan GCN aan de deelnemers een aantrekkelijk rendement van tenminste 6,6% per jaar aanbieden.

Naar verwachting start de inschrijving op beide projecten rond 1 september. Tot die tijd kan iedere geïnteresseerde zich al aanmelden via de website van GCN www.gcnieuwkoop.nl/postcoderoos. Met die aanmelding krijgt u voorrang bij de definitieve inschrijving. Als bijdrage per participatie/zonnepaneel rekent GCN nu met een bedrag van € 100, waar gedurende 15 jaar een rendement van 6,6% per jaar op gemaakt wordt.

Ook is de deelname aan de regeling niet meer gekoppeld aan het verbruik van het betreffende huishouden, en kan hetzelfde huishouden aan meer projecten tegelijk deelnemen (geldt ook voor de deelnemers aan de bestaande postcoderoosprojecten). Daarnaast onderzoekt GCN nog of huishoudens met een laag inkomen en/of vermogen aan deze regeling mee kunnen doen. Door mee te doen stimuleert u het gebruik van daken voor energieopwekking waardoor er ook minder zonnepanelen op land nodig zullen zijn. 

Webinars en informatieavond Postcoderoosregeling 

GCN geeft via webinars informatie over de voorwaarden van deelname en hoe u mee kunt doen. U krijgt direct online antwoord op uw vragen. Om aan een webinar deel te nemen kunt u zich aanmelden via: info@gcnieuwkoop.nl onder opgave van de sessie waaraan u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een dag voor het webinar de gegevens voor deelname. De sessies zijn gepland op donderdag 5 en 26 augustus om 20:00 uur. Daarnaast is er een openbare informatieavond gepland op donderdag 19 augustus om 20:00 in De Rank, Reghthuysplein 19 te Nieuwkoop. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via info@gcnieuwkoop.nl.


Meer nieuws

Advertorial Voor Kinderen gisteren 17:02

Lichaam betrekken bij behandeling binnen de jeugdhulpverlening

Er komt steeds meer aandacht voor het betrekken van het lichaam bij behandelingen binnen de hulpverlening. Niet alleen meer praten of uit een werkboek werken tijdens behandeling, maar ook doen met het lichaam. Op deze manier komt een meer integrale behandeling tot stand en kunnen soms patronen worden doorbroken die al jarenlang gaande zijn. In deze blog wordt stilgestaan bij hoe De Praktijk4Kids het lichaam integreert in behandelingen en waarom!

Advertorial Sport gisteren 13:50

Een webshop ingericht voor jouw voetbalvereniging

Sinds kort is het mogelijk om bij Plutosport een clubwebshop in te richten voor jouw eigen club! En dat is niet alleen heel interessant voor de club, maar ook heel handig voor de leden.

Politie 21 sep. 2021 16:09

Wapeninleveractie #DropIt

In de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober doet de gemeente Nieuwkoop mee aan de landelijke inleveractie van wapens. In deze week kan iedereen ongestraft zijn wapen inleveren.