Woningstichting Nieuwkoop

Eerste steen Weteringplein in Nieuwveen overhandigd

In september 2023 start de bouw van 48 sociale huurappartementen voor Woningstichting Nieuwkoop (WSN) in Nieuwveen. De bouw wordt gerealiseerd door Vergeer Bouw uit Reeuwijk. Ter ere van start bouw is de symbolische eerste steen overgedragen aan WSN. Weteringplein is een ontwikkeling in het centrum van Nieuwveen, dat WSN in samenwerking met Gemeente Nieuwkoop realiseert.

Succesvol participatietraject
In de periode 2019-2021 hebben de gemeente en WSN samen meerdere participatiebijeenkomsten georganiseerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de gemeenschap van Nieuwveen behoefte heeft aan een nieuw dorpsplein. Arkus Bureau voor Stedenbouw heeft in samenwerking met HBN Architecten het participatietraject begeleid en een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en de architectuur opgesteld. Dit vormde de basis voor het nieuwe bestemmingsplan, dat inmiddels in werking is getreden.

Positieve reacties ontwerp Weteringplein
In 2022 heeft Atelier Dutch uit Almere het ontwerp van de bebouwing gemaakt, gebaseerd op de uitkomsten van het participatietraject. Dit ontwerp is begin 2023 gepresenteerd aan de gemeenschap en er waren veel positieve reacties te horen. Vervolgens is het ontwerp door WSN in bouwteam met Vergeer Bouw en AGB van DIJK uitgewerkt en heeft de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Hiermee zijn alle voorbereidingen afgerond om met de bouw te starten.

Start bouw Weteringplein
Begin 2023 heeft Gemeente Nieuwkoop het braakliggende terrein in het centrum van Nieuwveen bouwrijp gemaakt. In september begint Vergeer Bouw met het inrichten van het bouwterrein, waarna eind september de eerste paal de grond in gaat. Om dit moment te markeren heeft Erwin Vergeer, directeur van Vergeer Bouw, de symbolische eerste steen overhandigd aan directeur-bestuurder Caroline Nolet van WSN. De oplevering van de bebouwing is gepland eind 2024, waarna de gemeente aansluitend start met het inrichten van de openbare ruimte. In de loop van 2025 is het Weteringplein geheel gereed.

Voorrangsregeling woningtoewijzing
In januari 2023 heeft Woningstichting Nieuwkoop voorrangsregels voor het toewijzen van de appartementen Weteringplein vastgesteld, binnen de kaders van geldende regelgeving en afspraken met Gemeente Nieuwkoop. Van de 48 nieuwe sociale huurappartementen worden er tien toegewezen aan zorginstelling Ipse de Bruggen. Veertien appartementen worden toegewezen aan starters tussen 18 en 35 jaar oud, als eerste aan Nieuwveners, daarna aan starters uit de gemeente. De overige 24 woningen worden toegewezen aan senioren (65+), eveneens als eerste aan Nieuwveners, daarna aan senioren uit de gemeente. Voor de volledige tekst van de woningtoewijzing verwijzen wij naar de website van WSN.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een woning dient men ingeschreven te staan bij www.hureninhollandrijnland.nl. In het najaar van 2023 worden de woningen geadverteerd en kan men inschrijven. De huurprijzen van de appartementen liggen tussen de € 647,- en € 808,- per maand, prijspeil 2023. De daadwerkelijke verhuring start vervolgens na oplevering, begin 2025.


Meer nieuws

Cultuur 10 dec. 2023 12:17

Wordt Nederland preutser? Ontdek het zelf in de expositie BLOOTGEWOON-2

Vanwege het overweldigende succes van vorig jaar heeft de Modeltekengroep Nieuwkoop gemeend dit jaar een vervolgexpositie te maken met als titel BLOOTGEWOON-2. Heeft u vorig jaar gemist, kom dan nu kijken in de herkansing. En was u vorig jaar wel van de partij? Kom dan ook want er is weer veel nieuws te zien en te beleven.

Rechtszaak 9 dec. 2023 14:34

Gemeente Nieuwkoop zet beroep tegen natuurvergunning Schiphol door

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft besloten het beroep tegen de natuurvergunning van Schiphol voort te zetten. Schiphol kreeg de vergunning in september. De raad ziet dat er voldoende juridische gebreken zijn om de vergunning aan te vechten.

Maatschappij 8 dec. 2023 10:40

Kerstmarkt bij Ipse de Bruggen Nieuwveen

Niet vergeten: Op donderdag 14 december is de Kerstmarkt in tuincentrum de Olifant, achter op landgoed Ursula in Nieuwveen. “Klanten zijn welkom van 10:00 tot 17:00 uur, zegt dagbestedings-begeleider Joke Loos. “We verkopen van alles: kerststukjes, vogelvoerstukken, insectenhotels en nog véél meer. En alles zelf gemaakt door onze cliënten: vriendelijk geprijsd en van alles bestaat er maar één!”

Muziek 7 dec. 2023 13:25

Kerstsamenzang op zondag 17 december

“Ja, we mogen weer: op zondagmiddag om 15:00 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar!” zegt Louis Hoogervorst, lid van de werkgroep Kerstsamenzang, bestaande uit vertegenwoordigers van de hervormde-, gereformeerde- en katholieke kerk. “We kregen vorig jaar zoveel leuke reacties; veel oudere mensen blijken liever overdag nog op pad te gaan, dan in het donker en er waren trouwens ook heel wat gezinnen met jonge kinderen. Ondanks dat het overdag is, zorgen we tòch dat de kerk sfeervol wordt verlicht.”

Dieren 6 dec. 2023 21:57

Honden mogen weer los in deel park Buytenwech

Honden mogen weer loslopen in het noordelijke deel van park Buytenwech in Nieuwkoop. De gemeente had eerder bepaald dat dit niet meer mocht na meldingen van bezorgde inwoners over de combinatie loslopende honden en spelende kinderen. De gemeente draait dit besluit nu terug.