Advertorial Wonen en bouwen

Drieman Garantiemakelaars Nieuwkoop vertelt de uitkomsten uit Prinsjesdag omtrent de woningmarkt

Prinsjesdag zag er, dankzij de uitbraak van het coronavirus, anders uit dan voorgaande jaren. Dit jaar geen ritje in de Glazen Koets, geen vrolijk zwaaiend publiek en de Troonrede werd niet voorgelezen in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Lees mee welke maatregelen de woningmarkt en woningbezitters (be)treffen. 

Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters

Allereerst is het goede nieuws voor starters nu definitief. Vanaf 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters van de baan. Een kleine kanttekening: deze regel geldt alleen voor starters tussen de 18 en de 35 jaar die een woning kopen die zij zelf gaan bewonen. Experts zijn kritisch over deze maatregel. Zij verwachten dat dit juist aanleiding kan zijn voor een verdere stijging van huizenprijzen in de categorie starterswoningen. Drieman Garantiemakelaars Nieuwkoop bekijkt het graag van de positieve kant en juichen het toe dat starters een voordeel hebben in de concurrentiestrijd met beleggers.

Beleggers moeten dieper in de buidel tasten

Waar voor starters de overdrachtsbelasting vanaf 2021 wordt afgeschaft, moeten beleggers vanaf volgend jaar juist dieper in de buidel tasten. De overdrachtsbelasting voor beleggers stijgt namelijk van 2% naar 8% van de aankoopsom van de woning.

Percentage hypotheekrenteaftrek hogere inkomens daalt, eigenwoningforfait compenseert 

Is uw jaarinkomen hoger dan €68.507? Dan word je gezien als een persoon met een hoger inkomen en kan je met ingang van 1 januari 2021 jouw hypotheekrente tegen een lager percentage aftrekken, namelijk 43% in plaats van de huidige 46%. Om dit te compenseren, wordt het eigenwoningforfait volgend jaar verlaagd. Voor woningen tussen de €75.000 en de €1090.000 daalt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,5%. 

WOZ-waarden stijgen 6-8%

De woningprijzen rijzen al heel 2020 de pan uit, daarom wordt er verwacht dat de WOZ-waarden in 2021 met zo’n 6-8% zullen stijgen. Controleer altijd of de vastgestelde WOZ-waarde van jouw woning correct is, omdat deze bepalend is voor de hoogte van diverse door jou te betalen belastingen. 

Studenten en tweeverdieners gaan erop vooruit

Veel (ex-)studenten zitten ermee in hun maag dat hun studieschuld een negatieve invloed heeft op de maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. Goed nieuws! Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel om vanaf 2021 de wegingsfactor te koppelen aan de gemiddelde rente van 5 jaar (de rente van de studieschuld). Dit heeft zowel een positieve invloed op bestaande als op nieuwe studieschulden. 

Ook voor tweeverdieners ligt er een gunstig wetsvoorstel op tafel. Momenteel telt het tweede inkomen voor 80% mee bij het aanvragen van een hypotheek. Het voorstel is om dit per 1 januari 2021 voor 90% mee te laten tellen, wat betekent dat tweeverdieners meer kunnen lenen. 
De verwachting is dat we uiterlijk in november weten of beide wetsvoorstellen worden doorgevoerd.

Aanvraag energielabel wordt een duur grapje

Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuw energielabel en stijgen de kosten voor het aanvragen hiervan naar gemiddeld €190. Op het moment dat je jouw woning wilt verkopen ben je verplicht een geldig energielabel te hebben. Heb je dit niet geregeld, dan krijg je een boete van €170. Wanneer je een energielabel aanvraagt (of vernieuwt) is deze 10 jaar geldig, ongeacht de invoer van het nieuwe energielabel in 2021. Wil je nog tegen een voordelig tarief een energielabel voor jouw woning regelen? Vraag dan nu een energielabel aan

Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede

In dit artikel heeft Drieman Garantiemakelaars Nieuwkoop de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor jullie uitgelicht. Ben je benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wil je de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2021 inzien? Dat kan via de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid

Kan Drieman Garantiemakelaars iets voor jou betekenen omtrent de ver-/aankoop van een woning? Neem dan contact met ze op via 0172-571522 of Nieuwkoop@drieman.nl


Meer nieuws

Advertorial Sport vandaag 12:14

Vijf redenen om te sporten bij Jworxout!

De winter komt eraan en het coronavirus is nog niet onder controle. Tijd om jouw immuunsysteem een boost te geven en lekker buiten te gaan sporten. Wij geven je vijf redenen om te sporten bij Jworxout.

Wonen en bouwen vandaag 11:41

Huurders Driekoppenland Noorden plaatsen tijdcapsule

Op 27 oktober 2020 hebben de twaalf nieuwe bewoners van Waterhoen in Noorden een tijdcapsule, met specifieke dingen van 2020, geplaatst in het nieuwbouwproject. Deze tijdcapsules worden ingemetseld en komen pas weer tevoorschijn bij de sloop over vele jaren. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Vergeer Bouw hebben op deze manier samen met de huurders stilgestaan bij de ‘sprong in de toekomst’ die de nieuwe bewoners gaan maken in deze hypermoderne gasloze woningen.

Advertorial Overige vandaag 10:01

ONNA Letselschade: kosteloos letselschade claimen

Veel mensen weten niet dat je bij letselschade recht hebt op een schadevergoeding. Als je een ongeval overkomt is dat al vervelend genoeg, het is dan fijn als je hulp krijgt bij de afwikkeling van de schade. Je wilt immers niet met de kosten blijven zitten. ONNA Letselschade kan jou hierbij helpen.

Overige gisteren 16:20

Café Freddy’s wordt Sportsbar Ter Aar

De afgelopen tijd was het onzeker wat er met café de Freddy’s in Ter Aar zou gaan gebeuren. Toen kwamen Alphenaren Richard de Knegt en Thomas Runhart met het idee hun concept uit Alphen aan den Rijn ook uit te draaien in Ter Aar.  

Advertorial Overige gisteren 15:30

Prima Systems’ haal- en breng service voor computerreparaties

We blijven en werken op het moment allemaal zo veel mogelijk thuis. Niet vreemd dus dat we véél meer tijd doorbrengen achter de computer of laptop. Maar ineens is je computer of laptop zó traag, of werkt hij niet meer zoals je dat gewend bent. Wat doe je dan?