Dorpsraad Rondom de Plassen organiseert Zorgmarkt

Vergrijzing is voor iedereen inmiddels een bekend begrip. De vergrijzing in Nederland neemt toe, omdat de gemiddelde leeftijd stijgt. Door het stijgende aantal ouderen moeten er ook steeds meer zorgvoorzieningen bijkomen. Tegelijkertijd is het zorgsysteem in Nederland nogal veranderd. De centrale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor veel taken gedelegeerd aan de gemeenten en zorgverzekeraars, vanuit de gedachte dat deze de betreffende taken goedkoper en beter kunnen uitvoeren omdat zij de burgers en de thuissituatie beter kennen dan de landelijke overheid. Belangrijk bij de invulling van de zorg is de participatiesamenleving, waarin mensen actief deelnemen aan activiteiten die het welzijn van medeburgers bevorderen.

Omdat ouderen langer op zichzelf wonen en méér zelf moeten doen, betekent dat ook, dat veel mensen, vroeger of later, een taak krijgen om op te treden als mantelzorger voor ouders, familieleden of vrienden en bekenden.

“Er is gelukkig in onze gemeente heel veel voorhanden, maar als je er opeens voor komt te staan; wáár moet je in vredesnaam beginnen?”, zegt Mirèse van Tol, lid van de werkgroep Maatschappelijk Welzijn van de Dorpsvereniging. Een en ander was voor de werkgroep reden om weer een zorgmarkt te organiseren: op zaterdag 9 maart is ieder van harte welkom in Parola in Langeraar, om zichzelf op de hoogte te stellen over alles wat er is en kennis te maken met organisaties, bij wie je kunt aankloppen.

“Burgemeester van Duijn opent de markt om 10.00 uur en duurt tot 14.30 uur”, zegt Simon Slof, voorzitter van de werkgroep.

“Nieuw is dit jaar dat we sprekers uitnodigen om in het restaurant-deel van Parola een presentatie te verzorgen aan de bezoekers:

11:00 u: Dunweg Uitvaartzorg

12:00 u: Mantelzorgconsulente Thècla Ammerlaan

13:00 u: Notaris Kroes & partners

14:00 u: VOS personenalarmering Bakker”

Een bijkomend effect is, dat standhouders met elkaar in gesprek gaan en elkaar dan beter leren kennen. Behalve verschillende zorginstellingen, zoals WIJdezorg en ActiVite, staat er ook een fysiotherapeut en een thuiszorgwinkel, de BOB-bus, Zonnebloem, KBO,Tafeltje Dekje en anderen. We hebben ruimte voor 18 standhouders en alle kraampjes zijn volgeboekt”.


Meer nieuws

Sport gisteren 13:32

Nieuwkoop - FC Oudewater; de analyses achteraf

Vooraf gezien was het duel tussen Nieuwkoop en FC Oudewater een belangrijke in de strijd om weg te blijven van de promotie-/degradatieplaatsen. Onze verslaggever Adrie van Lith sprak na afloop van deze wedstrijd met beide trainers...

Pareltjes uit onze samenleving gisteren 11:43

Pareltjes uit onze samenleving: Leo Kooyman

In de serie “pareltjes uit onze samenleving” geven wij aandacht aan bijzondere mensen, die veel voor de Nieuwkoopse gemeenschap betekenen. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen, clubs, stichtingen en genootschappen niet bestaan. Vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben en gelukkig zijn er vele mensen, die zich in hun vrije tijd willen inzetten voor een ander. Zodra onze redacteur Theo Leliveld vindt dat er iemand meer in de schijnwerpers moet worden gezet plaatst de eindredactie het bijbehorende artikel. Deze keer: Leo Kooyman, oud voorzitter VON Nieuwkoop.