De bevingen in Groningen

In de serie “uit het (groene) hart gegrepen pakt onze columnist/verslaggever/presentator Theo Leliveld de pen op en laat zijn licht schijnen over zaken met zijn visie. Soms ongepolijst, maar altijd met de beste intenties ventileert hij zijn levenservaring.

De bevingen in Groningen

De zandsteenlaag waar het gas in zit opgeslagen, wordt steeds verder leeggezogen waardoor er een onderdruk ontstaat die niet weg kan. Ook dit kan sterkere bevingen geven. “Het leegzuigen komt neer op een kracht van het blok gesteente op het volgende blok. Naarmate je langer zuigt, wordt de laag dunner en wil die in principe zo snel mogelijk naar beneden schuiven – aardbeving.” Dat de aardbevingen zwaarder worden, komt dus doordat het reservoir verder leeg raakt.

Pappen en nathouden

Dit betekent: een situatie min of meer ongewijzigd laten zonder een beslissing te nemen of daadwerkelijk een probleem op te lossen. Deze uitdrukking komt waarschijnlijk uit het medische circuit, namelijk een wond vochtig houden door er een papje op aan te brengen en op die manier niet te laten verslechteren. “Is dit een cursus spreekwoorden en gezegdes?”, vraagt u zich misschien af. Nee, maar als ik zeg Papekop en Nathouden dan weet u meteen waar ik heen wil.

Toeval bestaat er geen toeval, zeker niet in dit geval

De te verwachten bodemdaling bedraagt 2 centimeter. De poriën in de zandsteenlaag op ongeveer twee kilometer diepte waar de olie en gas zich in bevinden, zouden niet verder zijn samen te drukken. Dat lijkt mee te vallen maar daar komt de natuurlijke bodemdaling dan nog wel bij.

Maar er is altijd wel een oplossing volgens het rijk

Niet duidelijk of dan een sneer uitdeelde of gewoon een erg onhandige opmerking maakte. Want, je kunt je huis altijd wel verkopen, zo blijkt ook op dit moment nog in Groningen. Maar…. natuurlijk wel voor een flink stuk minder. Ja, zo kan ik het ook. Want uiteindelijk vormen de centjes een cruciaal punt, naast alle milieueffecten, grondwatervervuiling et cetera.

Waardevermindering

Zou huis van een Minister daar in deze tijd van waardevermindering bij verkoop nog niet voldoende opbrengen en mag ze nog even wachten tot de markt weer verder aantrekt? Ik begrijp de oppositie wel. Al met al zou met het nodige politieke rukken, trekken en vertragen van de verschillende procedures nog wel tot 2030 uitstel kunnen worden gerealiseerd

Als dat niet het ultieme pappen en nathouden is

Veel slimme mensen doen domme dingen met hun verstand, omdat ze die balans niet weten te vinden, van logisch denken. Vaak veronachtzamen ze het verleden, hebben te weinig oog voor de mens in het heden en kijken door een te roze wolk naar de technologie van de toekomst.

Gewoon schadeloos stellen

Oplossing is daarom heel simpel: de betrokken Groningers gewoon schadeloos stellen of verhuizen. Verhuizen is te simpel, niet meer boren is soms ook gewoon een oplossing.


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn vandaag 09:29

Dorpsraad Rondom de Plassen organiseert Zorgmarkt

Vergrijzing is voor iedereen inmiddels een bekend begrip. De vergrijzing in Nederland neemt toe, omdat de gemiddelde leeftijd stijgt. Door het stijgende aantal ouderen moeten er ook steeds meer zorgvoorzieningen bijkomen. Tegelijkertijd is het zorgsysteem in Nederland nogal veranderd. De centrale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor veel taken gedelegeerd aan de gemeenten en zorgverzekeraars, vanuit de gedachte dat deze de betreffende taken goedkoper en beter kunnen uitvoeren omdat zij de burgers en de thuissituatie beter kennen dan de landelijke overheid. Belangrijk bij de invulling van de zorg is de participatiesamenleving, waarin mensen actief deelnemen aan activiteiten die het welzijn van medeburgers bevorderen.

Sport gisteren 20:11

Terugblikken en Vooruitkijken 24 februari

Eindelijk zal er na twee inhaalronden weer een volledig programma worden gespeeld in de diverse voetbalcompetities. Toch hebben de diverse ploegen niet stilgezeten. Er is driftig doorgetraind in deze periode en ook heeft men wat oefenwedstrijden gespeeld. Onze verslaggever Theo Leliveld peilde de stemming in de diverse kampen... 

Levensbeschouwing gisteren 14:20

Wat is de zin van het leven? en Wie ben ik?

Als zulke vragen je bezighouden, is Alpha misschien iets voor jou!" zegt pastor Heleen van de Reep. "In een aantal bijeenkomsten (12 avonden en 1 weekend (vrijdagavond en zaterdagmorgen) praten we over zaken zoals geloof en zingeving. Alpha wordt in allerlei kerken in Nederland georganiseerd, maar wij werken vanuit de katholieke kerk. Alpha is gezellig, laagdrempelig en absoluut niet saai! De sfeer is open en ontspannen en om deel te nemen hoef je niet vroom of super gelovig te zijnHet is voor iedereen, of je nu een vaste kerkganger bent of iemand die er  maar af en toe eens komt. Ook mensen van een ander geloof en mensen die de kerk alleen maar van de buitenkant kennen, zijn van harte welkom.

Sport gisteren 00:00

Ben Heemskerk Toernooi 2024

Voor de twintigste keer in de zestigjarige geschiedenis van Biljartvereniging Harago uit Ter Aar zal het Ben Heemskerk Toernooi gaan plaatsvinden. Een evenement waaraan ieder zichzelf respecterende biljarter kan laten zien of hij de finaledag van dit toernooi kan gaan bereiken...

Gezondheid en welzijn 20 feb. 2024 15:51

ProMove voegt oefeningen toe aan website

Zoals velen inmiddels al weten, is de fysiotherapiepraktijk Bakker & de Vos per mei 2022 van naam veranderd. Door het pensioen van Teun Bakker en de intrede van Erik Ettema kreeg de praktijk de naam ProMove, bewegen & gezondheid. Hierbij is ook de website vernieuwd en daar is nu iets nieuws aan toegevoegd.