Harry van ‘t Veld Fotografie

Cyclocross Nieuwveen gaat niet door

Op 22 maart konden we melden dat de Cyclocross Nieuwveen een nieuwe editie zou krijgen in oktober van dit jaar. Maar helaas gaat dat niet door.

De modderige editie van 2023 heeft de nodige schade veroorzaakt aan de dijk bij golfclub Liemeer en zwembad Aarweide. Door een grote groep vrijwilligers is toen hard gewerkt de schade te herstellen. De organisatie meldt nu dat de editie van 2024 niet door kan gaan. Golf- & Country Club Liemeer heeft besloten de dijk niet meer beschikbaar te stellen voor het evenement.

Golf- & Country Club Liemeer laat in een mail aan de organisatie weten erg blij te zijn met de inspanningen om de schade te herstellen, maar dat er na 7 maanden nog steeds kale plekken in de dijk te zien zijn. Omdat de dijk langs de entreeweg ligt heeft het aangezicht hiervan niet de uitstraling die de club aan de leden wil geven. Daarom heeft de club het beschikbaar stellen van de dijk opnieuw afgewogen.

Ook zou Hoogheemraadschap Rijnland hebben aangegeven dat de biodiversiteit op de dijk teveel aangetast wordt door het kronkelende spoor dat de fietsers volgen.

De organisatie geeft aan zeer teleurgesteld te zijn. Het zegt niet betrokken te zijn geweest bij het gesprek met het Hoogheemraadschap en gemeente waarin het bezwaar over de biodiversiteit is meegedeeld. De organisatie geeft aan dat het koude en slechte weer in het voorjaar er voor gezorgd heeft dat het gras minder snel groeide waardoor de dijk in het voorjaar nog steeds kale plekken vertoonde.

Hoewel de teleurstelling groot is begrijpt de organisatie de beslissing van de Golf- & Countryclub. Gezien de korte tijd tot oktober lukt het de organisatie niet meer een andere locatie in de regio te vinden om de editie van 2024 te organiseren.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.