Google Street View

College Alphen besluit Ziendeweg definitief te sluiten

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn hebben deze week het definitieve verkeersbesluit vastgesteld om een gedeelte van de Ziendeweg aan te wijzen tot bromfiets-/fietspad. Wanneer het daadwerkelijk uitgevoerd wordt is nog niet bekend. Eerst wacht de gemeente de beroepstermijn af en gaat het maatregelen treffen op de Lindenhovestraat en Kortsteekterweg in Zwammerdam.

Het college is al langer van plan om het doorgaande verkeer op de Ziendeweg te weren. Volgens de gemeente is de weg niet geschikt voor de hoeveelheid verkeer dat er overheen rijdt. De weg is zodanig smal dat maximaal 350 a 400 auto's per dag wenselijk zijn. Dit zijn er nu zo'n 1800. Daarnaast rijdt een groot deel van deze auto's volgens het college vervolgens door 30 km/u straten en woonerven in Zwammerdam, wat de leefbaarheid daar teveel aantast. Het college heeft onderzocht dat het overgrote deel van deze auto's doorgaand verkeer is en geen bestemming aan de Ziendeweg heeft.

In 2022 deed de gemeente een proef door de Ziendeweg 9 maanden af te sluiten ter hoogte van de Achtermiddenweg. Uit die proef bleek dat het aantal auto's voldoende afneemt, het aantal fietsers en ander langzaam verkeer flink toeneemt en er geen grote problemen ontstaan op het omliggende wegennet.

Het college heeft een zienswijzeprocedure gedaan waarbij ruim 120 zienswijzen van voor- en tegenstanders zijn ontvangen. Deze zienswijzen hebben er voor gezorgd dat het college het besluit heeft gewijzigd. Ook Gemeente Nieuwkoop heeft van zich laten horen en drong er bij de buurgemeente op aan om ruimhartiger om te gaan met het verlenen van ontheffingen als de weg definitief wordt afgesloten. Ook de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn sprak deze wens uit. Ook wil de Alphense raad dat er eerst snelheidsremmende maatregelen worden genomen op de Kortsteekterweg en Lindenhovestraat in Zwammerdam. Tijdens de proef bleek dat de snelheid van het autoverkeer daar te hoog is.

Tegen de afsluiting is flink geprotesteerd. De speciaal hiervoor opgerichte Vereniging Eymbert probeert sinds de proefafsluiting het college op andere gedachten te brengen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie in Alphen aan den Rijn moest de politie er nog aan te pas komen om het protesteren te stoppen.

Tussen de Achtermiddenweg en De Slingerkamp (kano oversteekplaats) wordt de Ziendeweg aangewezen en ingericht als bromfiets-/fietspad. Brommobielen en landbouwverkeer mag van dit pad gebruik blijven maken, omdat er geen goede alternatieve route voor hen is. Het definitieve besluit is nu gepubliceerd in het Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-239128.html.

Hieruit blijkt ook dat het college het ontheffingenbeleid zoals het aanvankelijk was opgeschreven heeft versoepeld. Professionele zorgverleners en mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing. Andere gebruikers van de Ziendeweg kunnen ook ontheffing krijgen als hun totale reistijd verdubbelt en zij drie dagen of meer van de Ziendeweg gebruik maken.

Wanneer de maatregel wordt uitgevoerd is nog niet bekend. De gemeente wacht de beroepstermijn af en wil eerst maatregelen treffen op de Kortsteekterweg en Lindenhovestraat.


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.