Coach4you

Coach4you Nieuwkoop zoekt dringend nieuwe coaches m/v

Coach4you werkt al op 22 plaatsen in Nederland, waaronder: Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem. Coach4you helpt kinderen die dat nodig hebben, als zij van basisonderwijs overstappen naar de brugklas in het voortgezet onderwijs.

Jan Damen (oud-directeur van basisschool Antonius in Noorden) is voorzitter van Gilde Nieuwkoop en zegt: “Ik heb, na mijn pensionering in 2014, de interne begeleiders van 12 basisscholen in de gemeente Nieuwkoop bezocht en kreeg veel steun om een dergelijk project te starten. Het blijkt dat zìj en/of de leerkrachten van groep 8 bij sommige leerlingen al vroegtijdig verwachten, dat zich bij overstap naar voortgezet onderwijs problemen kunnen gaan voordoen."

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor alle kinderen een grote overgang; zeker bij hen met bijzondere aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld: ’faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid, hyperactiviteit of bepaalde gedragsproblematiek. Factoren die ook een rol spelen in een coachingstraject zijn bijvoorbeeld ouders, die zèlf behoefte hebben aan steun of begeleiding van hun kind, bijvoorbeeld omdat zij (nog) geen ervaring hebben in het vervolgonderwijs. Of nog niet geheel geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. In het coachingstraject staan 4 partijen centraal: de leerling, de leerkracht van groep 8, de coach en de ouders van de leerling. In het gesprek met ouders en de leerling over het schooladvies voor V.O. kan de docent het belang van een persoonlijke coach onder de aandacht brengen. Als de leerkracht en de ouders het belang zien, kan de school de aanmelding doen. Na een kennismakingsgesprek kan de coördinator van Coach4you in Nieuwkoop (Jan Damen) een passende coach voor de leerling zoeken en wordt eventueel een intakegesprek gestart. De intake wordt afgerond met een zogenaamd ’klik-gesprek’. Voorwaarde is dat de leerling en zijn/haar ouders willen meedoen op vrijwillige basis. Er moet immers een vertrouwensband ontstaan tussen leerling en de coach. Dan kan de coach met het ’coachkind’ aan de slag met alle vragen en lastige zaken; gericht op het aanleren van de nodige vaardigheden in de komende jaren.

“Het aantal aanmeldingen van leerlingen is landelijk verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dat geldt ook voor de gemeente Nieuwkoop (en Alphen en K&B). De reden daarvan is niet geheel duidelijk, maar wellicht speelt het personeelsprobleem in het onderwijs daarbij wel ’n rol. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen, die opgeleid willen worden tot coach. We stellen geen hoge eisen qua opleiding of werk- en denkniveau, maar zoeken naar mensen met affiniteit voor onderwijs, ervaring met pubers, met hen positief kunnen omgaan èn plezier scheppen in het helpen van kinderen bij deze belangrijke stap in het vervolg van hun schoolcarrière. Bijvoorbeeld mensen die in hun vrije tijd actief zijn - of waren - als leiding bij de Scouting, als elftalbegeleider bij een voetbalclub. Ook (oud-)onderwijsassistenten zijn misschien heel geschikt voor deze rol. Wij bieden een korte basis- en ’n verdiepingstraining (1 + 2 dagen)."

De coach kan dan na de zomervakantie starten en komt vervolgens iedere week één of anderhalf uur per week bij de betreffende leerling thuis op bezoek. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een coachingstraject één tot anderhalf jaar duren. Aan zo’n traject zijn voor ouders en leerling geen kosten verbonden.

De coach kan de leerling helpen bij het plannen van huiswerk, uitleggen van leermethodes of het creëren van een goede ’huis-werkplek’, maar ook bij ’buitenschoolse’ activiteiten, zoals vrijetijdsbesteding, sport of een vakantiebaantje.

Meer informatie op de website (www.coach4you.org). Aanmelden kan per mail: jan.damen@gildenieuwkoop.nl


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.