Coach4you

Brugpiepers krijgen steuntje in de rug

Coach4you werkt al op 22 plaatsen in Nederland, waaronder: Alphen aan den Rijn, Uithoorn en Woerden. Coach4you helpt kinderen die dat nodig hebben, als zij van basisonderwijs overstappen naar de brugklas in het voortgezet onderwijs.

Jan Damen (oud-directeur van basisschool Antonius in Noorden) is voorzitter van Gilde Nieuwkoop en zegt: “Ik heb, na mijn pensionering in 2014, de interne begeleiders van 12 basisscholen in de gemeente Nieuwkoop bezocht en kreeg veel steun om een dergelijk project te starten. Het blijkt, dat zìj en/of de leerkrachten van groep 8, bij sommige leerlingen, al vroegtijdig verwachten, dat zich, bij overstap naar voortgezet onderwijs, problemen kunnen gaan voordoen."

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een grote overgang; zeker bij hen met bijzondere aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld: ’faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid, hyperactiviteit of bepaalde gedragsproblematiek. Factoren die een rol spelen in een coachingstraject zijn bijvoorbeeld ouders, die zèlf behoefte hebben aan steun of begeleiding van hun kind, bijvoorbeeld omdat zij (nog) geen ervaring hebben in het vervolgonderwijs. Of nog niet geheel geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. In het coachingstraject staan 4 partijen centraal: de leerling, de leerkracht van groep 8, de coach en de ouders van de leerling. In het gesprek met ouders en de leerling over het schooladvies voor v.o. kan de docent het belang van een persoonlijke coach onder de aandacht brengen. Als de leerkracht en de ouders het belang zien, kan de school de aanmelding doen. Na een kennismakingsgesprek kan de coördinator van Coach4you in Nieuwkoop (Jan Damen) een passende coach voor de leerling zoeken en wordt eventueel een intakegesprek gestart. De intake wordt afgerond met een zgn. ’klik-gesprek’. Voorwaarde is dat de leerling en zijn/haar ouders willen meedoen op vrijwillige basis. Er moet immers een vertrouwensband ontstaan tussen leerling en de coach.

Alle coaches hebben affiniteit met onderwijs, ervaring met kinderen in die leeftijd en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De coach kan dan na de zomervakantie starten en komt vervolgens iedere week één of anderhalf uur per week bij de leerling thuis op bezoek. Afhankelijk van de specifieke situatie kan een traject één tot anderhalf jaar duren. Aan een coachingstraject zijn geen kosten verbonden.

De coach kan de leerling helpen bij het plannen van huiswerk, uitleggen van leermethodes of het creëren van een goede ’huis-werkplek’, maar ook bij ’buitenschoolse’ activiteiten, zoals vrijetijdsbesteding, sport of een vakantiebaantje.

Jan Damen: “In deze tijd van het jaar krijgen veel leerlingen van groep 8 een schooladvies, dus ik hoop en verwacht deze weken weer nieuwe aanmeldingen voor een coaching-traject te ontvangen. Meer informatie op de website of per mail: jan.damen@gildenieuwkoop.nl


Meer nieuws

Gezondheid en welzijn vandaag 09:29

Dorpsraad Rondom de Plassen organiseert Zorgmarkt

Vergrijzing is voor iedereen inmiddels een bekend begrip. De vergrijzing in Nederland neemt toe, omdat de gemiddelde leeftijd stijgt. Door het stijgende aantal ouderen moeten er ook steeds meer zorgvoorzieningen bijkomen. Tegelijkertijd is het zorgsysteem in Nederland nogal veranderd. De centrale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor veel taken gedelegeerd aan de gemeenten en zorgverzekeraars, vanuit de gedachte dat deze de betreffende taken goedkoper en beter kunnen uitvoeren omdat zij de burgers en de thuissituatie beter kennen dan de landelijke overheid. Belangrijk bij de invulling van de zorg is de participatiesamenleving, waarin mensen actief deelnemen aan activiteiten die het welzijn van medeburgers bevorderen.

Sport gisteren 20:11

Terugblikken en Vooruitkijken 24 februari

Eindelijk zal er na twee inhaalronden weer een volledig programma worden gespeeld in de diverse voetbalcompetities. Toch hebben de diverse ploegen niet stilgezeten. Er is driftig doorgetraind in deze periode en ook heeft men wat oefenwedstrijden gespeeld. Onze verslaggever Theo Leliveld peilde de stemming in de diverse kampen... 

Levensbeschouwing gisteren 14:20

Wat is de zin van het leven? en Wie ben ik?

Als zulke vragen je bezighouden, is Alpha misschien iets voor jou!" zegt pastor Heleen van de Reep. "In een aantal bijeenkomsten (12 avonden en 1 weekend (vrijdagavond en zaterdagmorgen) praten we over zaken zoals geloof en zingeving. Alpha wordt in allerlei kerken in Nederland georganiseerd, maar wij werken vanuit de katholieke kerk. Alpha is gezellig, laagdrempelig en absoluut niet saai! De sfeer is open en ontspannen en om deel te nemen hoef je niet vroom of super gelovig te zijnHet is voor iedereen, of je nu een vaste kerkganger bent of iemand die er  maar af en toe eens komt. Ook mensen van een ander geloof en mensen die de kerk alleen maar van de buitenkant kennen, zijn van harte welkom.

Sport gisteren 00:00

Ben Heemskerk Toernooi 2024

Voor de twintigste keer in de zestigjarige geschiedenis van Biljartvereniging Harago uit Ter Aar zal het Ben Heemskerk Toernooi gaan plaatsvinden. Een evenement waaraan ieder zichzelf respecterende biljarter kan laten zien of hij de finaledag van dit toernooi kan gaan bereiken...

Gezondheid en welzijn 20 feb. 2024 15:51

ProMove voegt oefeningen toe aan website

Zoals velen inmiddels al weten, is de fysiotherapiepraktijk Bakker & de Vos per mei 2022 van naam veranderd. Door het pensioen van Teun Bakker en de intrede van Erik Ettema kreeg de praktijk de naam ProMove, bewegen & gezondheid. Hierbij is ook de website vernieuwd en daar is nu iets nieuws aan toegevoegd.