Bakker & De Vos logo
Tip!

Bakker & De Vos

Algemene info Bakker & De Vos
Ons Centrum voor bewegen en gezondheid in Nieuwkoop is een middelgrote fysiotherapie praktijk met medewerkers waaronder vele specialisten, waarvan het overgrote deel op Master niveau. Sinds 2008 is de praktijk HKZ gecertificeerd en sinds 2012 tevens Plus praktijk. Binnen de praktijk staat het stimuleren van bewegen centraal.

Locaties:
Het hoofdgebouw bevindt zich in Gezondheidscentrum De Vijver aan de Vijverhof 1 in Nieuwkoop en bestaat uit een fraaie entree/wachtruimte, een mooie gang waar wisselende exposities te zien zijn, 6 behandelkamers en een riante oefenzaal.

In Ter Aar is de praktijk begin maart 2020 verhuist  van de Kerkweg naar het prachtige nieuwe gezondheidscentrum “De Aar” aan de Aardamseweg 73 waar vele (para)medische disciplines werkzaam zijn.

De dependance aan de Nieuwveenseweg 39b in Nieuwkoop bevindt zich op de eerste verdieping van de tennishal. Daar zijn een viertal behandelkamers en ook een grote oefenzaal.

In Zevenhoven is een riante behandelkamer ingericht in de huisartsenpraktijk van dokter de Groot aan de Albrechtshof 5

Zorgvisie: De medewerkers van Bakker & De Vos leveren  fysiotherapeutische zorg welke is afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt, vanuit het principe dat de cliënt een eigen verantwoordelijkheid en een actieve inbreng heeft. Kenmerkend voor de zorg is dat deze in hoge mate doeltreffend, doelmatig en doelgericht is en daarnaast toegankelijk en betaalbaar. Het FysioSportCentrum sluit hierop aan en biedt de cliënt een veilige omgeving om op verantwoorde wijze te blijven bewegen.

Binnen het centrum streven we naar een prettige, veilige, ongedwongen sfeer, waarin zowel de cliënten als de medewerkers zich op hun gemak voelen.

Samenwerking wordt binnen het centrum zeer belangrijk gevonden; elkaar inspireren en stimuleren en zo komen tot een betere kwaliteit waarvan de cliënt kan profiteren. Allereerst natuurlijk binnen het eigen centrum tussen de verschillende specialisten. Binnen ons centrum zijn de volgende geregistreerde specialisaties aanwezig: Manuele therapie, Oedeemfysiotherapie en oncorevalidatie, Sportfysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie, Bedrijfsfysiotherapie, Fysiotherapiewetenschap, Fysiotherapie bij chronisch zieken, Neurorevalidatie en ergotherapie.

Naast de samenwerking intern heeft het centrum ook veel contacten naar buiten. UIteraard met de andere disciplines in de zorg zoals de huisartsen, praktijkondersteuners van de huisarts, apotheek, podotherapie, diëtiste en dergelijke. De laatste tijd wordt er ook steeds meer samengewerkt met externe partners zoals de Gemeente, TOM in de buurt, ActiVite, WijdeZorg en Kwadraad (maatschappelijk werk).

Bereikbaarheid en informatie: Het centrum is telefonische bereikbaar in Nieuwkoop 0172-575261, in Ter Aar 0172-603195, via WhatsApp 06-57821791 of per email: info@bakkerendevos.nl   Meer informatie over het centrum vindt u op www.bakkerendevos.nl